Tilrettelegging på arbeidsplassen for hørselshemming

Har du nedsatt hørsel og er i jobb?

En moderne arbeidsplass setter ofte ansatte i krevende kommunikasjonssituasjoner, som møter og sosiale arrangementer. Støy, dårlig akustikk, flere som snakker samtidig og avstand til de som prater kan over lengre tid lede til lytteanstrengelse, utmattelse og økt sykefravær for alle ansatte - og har du nedsatt hørsel er du mer utsatt enn andre.

 

Se hvordan hørselshjelpemidler kan brukes i en møtesituasjon:



Hvordan få tilrettelagt din arbeidsplass?

Om du har behov for lydløsninger på arbeidsplassen for å hjelpe deg å høre bedre, kan din arbeidsgiver søke om dette for deg. Bruker du allerede høreapparater, kan du selv søke om å få hørselshjelpemidler (se Roger-mikrofoner) tildelt av NAV Hjelpemiddelsentralen. 

Som hørselshemmet har du krav på tilrettelegging på arbeidsplassen

Husk at det er din rett å få arbeidsplassen tilrettelagt dersom du har en hørselshemming. I Norge sikrer lovverk relatert til universell utforming, likestilling, diskrimering, og arbeidsmiljø at alle ansatte skal få samme utgangspunkt til å kunne utføre sin jobb på lik linje med andre kollegaer på arbeidsplassen. 

Hvor mye koster det?

I de aller fleste tilfeller vil alle kostnadene bli dekket av det offentlige. Å tilrettelegge arbeidsplassen med utstyr som skaper et godt lydmiljø på arbeidsplassen gir fordeler for alle ansatte. Det trenger hverken være vanskelig eller dyrt.

Det er din arbeidsgivers plikt å tilrettelegge arbeidsplassen slik at du kan gjøre jobben din, og mye støtte kan søkes om fra NAV


Vi tilbyr to løsninger for nedsatt hørsel på jobb:

Roger-mikrofoner for nedsatt hørsel på jobb

1. Roger™-mikrofoner

Personlige hørselshjelpemidler til bruk på jobb og privat
Roger™ er en serie små, brukervennlige og tilpasningsdyktige mikrofoner utviklet for å gi personer med hørselsvansker bedre taleforståelse i støy og på avstand. Et høreapparat er ikke alltid tilstrekkelig for å skille tale fra støy i utfordrende lyttesituasjoner, men i kombinasjon med en Roger-mikrofon kan du høre alt som blir sagt og delta fullt og helt i alle aspekter av ditt liv.

Roger gir deg utmerket taleforståelse både i gruppe- og én-til-én-samtaler. Teknologien i mikrofonene måler kontinuerlig støy og tilpasser seg automatisk, slik at stemmen til din samtalepartner blir hevet over eventuell bakgrunnsstøy.

Vi hjelper deg å høre bedre i:

Har du nedsatt hørsel og er i jobb, kan møtesituasjoner være utfordrende

 

Møter

 
Tilrettelegg med hørselshjelpemidler i middagsselskaper


Sosiale samlinger

 
Bruk Roger-mikrofoner for god taleforståelse i større folkemengder

I større folkemengder

 

2. Roger™-lydsystem

Skaper et godt lydmiljø for alle ansatte
Våre lydsystemer er tilrettelagt både for kollegaer med normal hørsel og hørselshemmede – og gir alle lik tilgang på god lyd.

Roger™ består av flere lydenheter som settes sammen til et lydsystem og skreddersys etter din arbeidsplass. Ut i fra arbeidsplassens behov, planløsninger og akustikk, kan vi koble sammen høyttalere, konsonantkanoner, sendere, mikrofoner, forelesermikrofoner, systemforlengere, og/eller automatiske påkoblere, slik at lydsystemet blir perfekt tilpasset enhver arbeidsplass.

Tilrettelegging for din hørselshemming kan gjøres med Roger

Har du spørsmål relatert til din jobbsituasjon?

Få gratis veiledning - Vi foreslår en løsning for deg!

*
 
 

Jeg samtykker til å motta nyheter, tips, brukerstøtte og annen oppdatert informasjon om Phonak- og Roger-produkter i form av nyhetsbrev.

Det betyr at Sonova Holding AG får lov til å ta vare på og anvende min kontaktinformasjon, og vil aldri dele denne informasjonen med en tredjepart. Jeg kan når som helst be om å bli slettet. All data blir håndtert i henhold til vår personvernerklæring (klikk linken under)

   
Et lydsystem fra Roger brukes til å tilrettelegge lydmiljøet i et møte


Les personvernerklæringen til Sonova Holding AG.


Typiske utfordringer forårsaket av nedsatt hørsel på jobb:

 
 
  • Hører du ikke i møter på jobb?
  • Sliter du med å høre hva foredragsholdere sier i større saler?
  • Unngår du å delta i sosiale treff etter arbeidstid?
  • Finner du på unnskyldninger for å unngå å delta i møter?
  • Blir du sliten av å sitte i kantinen, eller i andre rom med mange mennesker?
  • Kommer du ofte hjem tappet for energi etter å ha anstrengt deg for å høre?
Støynivåer på en arbeidsplass bør tilrettelegges for de med hørselshemming