Tilrettelegging for hørselshemmede
i skole og barnehage

Alle barn fortjener like muligheter til å utvikle seg, og her spiller skolen og barnehagen en viktig rolle. I samspill med andre skal barna utvikle språk, sosiale og emosjonelle egenskaper, og ikke minst tilegne seg ny kunnskap. 

Samtidig er klasserom og barnehageavdelinger fylt med høy og vedvarende støy. Lange dager med barnerop, skraping fra stoler og pulter, bråk fra skolegården og takvifter som suser, kan gjøre mange slitne, men for et barn med nedsatt hørsel er et slikt lyttemiljø være ekstra krevende. 

Kontakt oss om tilrettelegging


Høreapparater er ofte ikke nok
for barn med nedsatt hørsel

Ofte er ikke selv de beste høreapparatene nok til å hjelpe et barn med nedsatt hørsel å høre godt i et klasserom eller på en barnehageavdeling.

Årsaken er at høreapparater i hovedsak kun forsterker lydene rundt barnet, og vil ikke være tilstrekkelig for å hjelpe hjernen å skille ut de viktigste lydene i miljøer med støy og avstand til de som snakker.

Mellom den voksne og barnet, kan det være mange lydkilder som gjør det vanskelig å høre. Resultatet blir at barnet må bruke mye energi på å skille ut relevante lyder, som gir mindre energi til overs for læring og sosial relasjonsbygging.

Barn med hørselshemming opplever mye støy i skole og barnehage

Med akustiske tiltak og pedagogiske tilnærminger er man på god vei, men med mange barn og ulike lærere kan det være vanskelig å holde et stabilt og jevnt lydmiljø til enhver tid. Heldigvis finnes det hjelpemidler som reduserer støyutfordringer, selv i rom med dårlig akustikk og mange barn.


En løsning for ethvert klasserom og avdeling

 

Utfordringene med taleforståelse og støy kan løses med riktig hørselsteknisk tilrettelegging. Med et lydsystem med mikrofoner og høyttalere synliggjør man behovet for tydelig kommunikasjon, etablerer gode rutiner som alle barn og voksne følger, og et barn med hørselshemming blir naturlig inkludert da barnet hører alt som blir sagt. 

Resultatet blir et behagelig lydmiljø som inkluderer alle, der alle voksne og barn kan høre, konsentrere seg og lære like godt.

"Olle bruker høreapparater og går i en klasse med barn som ikke har nedsatt hørsel. Klar tale glir jevnt og behagelig ut av konsonantkanonene slik at alle kan høre godt - ikke minst Olle, som får talen rett i høreapparatene sine." (se video)

Inger Myrvang, lærer ved barneskole

Elevene var spente og maste veldig på når utstyret skulle komme. Mikrofonene har nå blitt naturlig for dem å bruke og hjelper alle å høre godt. De blir veldig strukturerte av å snakke i mikrofon en om gangen.

Still oss et spørsmål eller last ned brosjyrer!


Lydsystemet Roger for Skole

Et eksempel på et lydsystem utviklet for skoler og barnehager er Roger for Skole. Når barna skal snakke, må de prate inn i elevmikrofonene. Talen fanges opp og sendes automatisk til høreapparatene til barnet med nedsatt hørsel. I tillegg vil talen spres ut gjennom konsontantkanonene slik at alle i rommet får gleden av klar lyd.

Mikrofon for lærere i klasserommet

Lærermikrofonen

Kontrollerer lydsystemet

Roger Touchscreen Mic er lærermikrofonen og selve sentralenheten i lydutjevningsanlegget Roger for Skole. Læreren kan bruke den til å styre innstillingene til lydsystemet til enhver tid og kan bytte mellom moduser som gruppearbeid og forelesning. Mikrofonen er brukervennlig og intuitiv, og kan bæres rundt halsen eller legges på bordet ved gruppearbeid.

 
Roger Pass-around

Elevmikrofonen

Alle stemmer blir hørt

Roger Pass-around er elevmikrofonene som barna har foran seg på pulten i klasserommet, eller de kan sendes rundt i en barnehageavdeling. Barna må trykke på en knapp for å snakke og kan kun prate én-og-én omgangen. Dette skaper orden i klasserommet og bidrar til at alle hører hverandre godt. Elevmikrofonene hjelper elever med hørselstap å høre hva læreren og medelever sier, men også andre elever vil få utbytte av forsterket lyd og mer strukturerte klassediskusjoner.

 
Roger DigiMaster høyttaler

Høyttaler / konsonantkanon

Sprer jevn lyd til alle

Visste du at 90% av meningsinnholdet i språket vårt bæres av konsonanter? Høyttaleren i systemet fungerer også som «kononantkanon», da den framhever konsontantene i talen for å sikre best mulig taleforståelse. Talen blir spredt jevnt i klasserommet, slik at alle elever og lærere skal høre godt. 

Kan også spille av lyd fra multimedia-enheter.

 
Last ned gratis brosjyrer og foreldreveiledning
Barn med hørselshemming trenger veiledning fra foreldre

Forelder

Det er barnehagen/skolens ansvar å søke om de aktuelle hjelpemidlene barnet ditt trenger, men som foresatt har både du og barnet på- og medvirkningsmuligheter. Det betyr at du må si ifra om tilretteleggingsbehov og være villig til å prøve ut tilretteleggingstiltak. Skolen behøver også din signatur når det søkes om aktuelle hjelpemidler.

Husk at ved å introdusere hørselshjelpemidler til barna allerede fra tidlig alder, vil det være enklere for barnet å fortsette med hjelpemidlene til privat bruk i hjemmet og fortsette å bruke dem etter hvert som barnet blir eldre.


Lærer / pedagog i barnehage

Når et barn med nedsatt hørsel begynner i klassen eller på avdeling, er det ditt ansvar åkartlegge barnets behov og søke om aktuelle hørselstekniske hjelpemidler. Du kan få veiledning om hørselshjelpemidlene av kommunens ergoterapeut, NAV Hjelpemiddelsentral, PPT eller Statped. 

Selv om det er skolens ansvar at hørselshjelpemidlene tas i bruk, vil du være sikret god opplæring i det hørselstekniske utstyret. NAV Hjelpemiddelsentral eller teamet fra Roger kan hjelpe vedrørende bruk av utstyret.

Barn med hørselshemming trenger veiledning fra lærere
Lydsystem som tilrettelegger for barn med hørselshemming på skolen


Hva er Roger for Skole?

Roger for Skole er et lydutjevningsanlegg spesialtilpasset for bruk i skole- og barnehage. Systemet skaper et jevnt og konsentrert lydmiljø der alle barn og voksne kan delta, trives, og høre like godt til tross for hørsels- og konsentrasjonsvansker.

Har du et spørsmål?

Referanser

1 The Use of Sound Field Amplification of the Teacher’s Voice In the Regular Education Classroom – A Summary of Studies. THE MARRS Project:  Mainstream Amplification Resource Room Study. Retrieved from http://www.classroomhearing.org/research/marrsStudy.html, accessed March 12th, 2018

2 Cruz, A. D. da, Silvério, K. C. A., Ribeiro, V. V. & Jacob, R. T. de S. (2016). Dynamic soundfield system impact on the teacher’s voice: case report. Revista CEFAC, 18(5), 1260–1270.