Får du et barn med nedsatt hørsel
i klassen eller avdelingen?

Lær 3 teknikker du kan bruke som hjelper barnet å lære og føle seg inkludert 

Alle barn fortjener like muligheter til å utvikle seg, og her spiller skolen og barnehagen en viktig rolle. I samspill med andre skal barna utvikle språk, sosiale og emosjonelle egenskaper, og ikke minst tilegne seg ny kunnskap. 

Samtidig er klasserom og barnehageavdelinger ofte fylt med høy og vedvarende støy. Lange dager med barnerop, skraping av stoler og pulter, bråk fra skolegården og tekniske anlegg som suser kan gjøre mange slitne, men for et barn med nedsatt hørsel kan et slikt lyttemiljø være ekstra krevende. Heldigvis kan riktig hørselsteknisk tilrettelegging og pedagogiske tilnærminger gi barnet mulighet til å lære på lik linje som andre barn.

Her er 3 teknikker du kan bruke for å hjelpe barn med nedsatt hørsel å lære godt på skolen og i barnehagen.

 

1. Praktiser en «auditiv-før-visuell»-strategi

Visste du at vi hører med hjernen og ikke med ørene? Hjernen hører hovedsaklig i det auditive området, da det er her hjernen mottar stimuli fra hørselsnerven. Dersom det auditive hjerneområdet blir mindre stimulert av lyd enn normalt grunnet nedsatt hørsel, fungerer menneskehjernen slik at andre områder (slik som det visuelle hjerneområdet) vil forsøke å infiltrere og overstyre hjerneaktiviteten som skjer i barnets "hørende" hjerne.1  

For å unngå at barnets hørsel blir understimulert, bør de på skolen og i barnehagen prøve seg på øvelser som følger en "auditiv-før-visuell"-strategi, der auditive øvelser brukes til å motivere barnet til å lytte og reflektere over ordene de hører. Dette trener barnets auditive hjerne og kan bistå barnet med å utvikle lytte- og språkferdigheter. Eksempler på auditive øvelser:

 • Gruppearbeid
 • Klassediskusjoner 
 • Regler, gåter og problemstillinger 
 • Andre praktiske øvelser 

 

Roger Touchscreen Mic i gruppearbeid-modus

Hvordan inkludere et barn med høreapparater i gruppearbeid?

Selv med gode høreapparater, kan barn med nedsatt hørsel oppleve det som utfordrende å høre tale tydelig og skille stemmer fra hverandre under gruppearbeid. Ofte tar de en mer lyttende enn deltakende rolle under sosiale øvelser, da kommunikasjonen blir for anstrengende.2 Disse utfordringene kan løses med støtte fra hørselshjelpemiddelet Roger Touchscreen Mic.

Mikrofonen aktiverer gruppemodus når den legges på bordet der barna jobber. I gruppemodus vil mikrofonen plukke opp talen rundt bordet, skifte automatisk mellom de som prater, og sende all tale direkte til barnets høreapparater. Slik kan barnet høre det som blir sagt, og vil være bedre rustet til å delta i diskusjonene rundt bordet.

 

2. Støydemping og lydutjevning
for at alle skal høre like godt

 

Barn med hørselshemming opplever mye støy i skole og barnehage

Støy er en stor utfordring for barn med nedsatt hørsel. Små lyder, som skraping av pulter og stoler, samtaler fra ulike retninger og bråk fra skolegården, kan oppleves som plagsomme og forårsake fysiske plager. Hodepine, utmattelse og fryktreaksjoner kan trigges i barn med nedsatt hørsel som utsettes for mye støy.2

Med enkle løsninger er mye gjort for å dempe støy i klasserommet eller på avdelingen. Vær kreativ! Her er noen eksempler:

 • Tennisballer fungerer utmerket som støydempende "knotter" under stol- og pultbena. 
 • En bordduk kan bidra til å dempe lyden fra barnehender på bordoverflater eller klirring av blyanter.
 • Plasser tepper der barna leker for å redusere lyden av tramping eller ting som faller i gulvet

 

Lydutjevning med konsonantkanoner

Et lydutjevningssystem har som formål å tilrettelegge slik at alle personer i et rom kan høre like godt. Et jevnt lydbilde er til nytte for alle, uavhengig om en har nedsatt hørsel eller ikke. 

Visste du at 90% av meningsinnholdet i språket vårt bæres av konsonanter? Derfor består lydutjevningssystemet Roger for Skole ofte av en konsonantkanon, nemlig for å framheve konsontantene i talen for å sikre god taleforståelse for alle i rommet.

Når barna eller læreren skal prate, snakker de gjennom mikrofoner som sender jevn og behagelig tale ut i rommet - til fordel for alle. 

Roger for Skole er et lydutjevningsanlegg til klasserom og barnehage

3. Med mikrofoner sikrer

du at alle må snakke én-og-én

 

Mange stemmer som snakker på en gang kan oppleves "grøtete" i barnets høreapparater, som gjør det vanskelig for barnet å skille stemmer fra hverandre uten å anstrenge seg. Ved å sørge for at man alltid må snakke én-og-én når en vil si noe, får alle i rommet gleden av mer ro og orden i hverdagen. En sikker metode er å bruke elevmikrofoner.

I lydsystemet Roger for Skole har hvert barn en elevmikrofon på pulten foran seg og kan kun snakke én-og-én om gangen. All tale blir automatisk sendt til høreapparatene til barnet med hørselstap, men også alle de andre i rommet får glede av tydelig tale gjennom konsonantkanonene, som sprer lyden behagelig rundt i rommet. 

Se video av hvordan lydsystemet Roger for Skole fungerer

Når barna skal snakke, trykker de på knappen på mikrofonen og må vente på tur til en annen er ferdig å prate før de kan ta ordet. At elevene må snakke én-og-én resulterer i mindre lytteanstrengelse for både lærere og elever, reduserer støy, og bidrar til å skape et godt læringsmiljø for alle i klasserommet.


En løsning for ethvert klasserom og avdeling

 


Roger for Skole

Roger for Skole er et lydutjevningsanlegg spesialtilpasset for bruk i skole og barnehage. Systemet skaper et jevnt og konsentrert lydmiljø der alle barn og voksne kan delta, trives, og høre like godt til tross for hørsels- og konsentrasjonsvansker. Hovedkomponenter:

 • Lærermikrofonen: Styringsenheten i lydsystemet og framhever lærerens stemme. Kan også brukes som gruppearbeid-mikrofon.
 • Elevmikrofoner: Plukker opp barnas tale. Kan plasseres på pult eller sendes rundt. Barna er nødt til å snakke én-og-én.
 • Konsonantkanoner / høyttalere: Framhever tydelig tale og sprer lyden jevnt i rommet slik at alle hører godt.
 • Multimedia-enhet: Streamer lyd fra enheter som PC, TV m.m. direkte til barnets høreapparater.


Koster det noe å få et lydanlegg installert?

Har et barn behov for et lydanlegg på skolen eller barnehagen, kan en søke om få dette tilrettelagt av din lokale NAV Hjelpemiddelsentral kostnadsfritt. Det er skolen eller barnehagen som har ansvar for å kartlegge barnets behov og søke om hørselstekniske hjelpemidler. 

 

Ønsker du mer informasjon?

 

Få gratis brosjyrer om Roger for Skole
og still dine spørsmål:

*
 
 
   
Lydsystem som tilrettelegger for barn med hørselshemming på skolen


Les personvernerklæringen til Sonova Holding AG.

Referanser

1 IHEAR Forskningsvideo "I skole med høretab". Tilgjengelig på nett via link https://www.youtube.com/embed/s7-gVXkciMI?hl=no&cc_lang_pref=no&cc=1, sett sist 04.06.2021.
2 Forskning.no, 2017.  "Bråk gjør hverdagen vanskelig for elever med hørselshemming". Artikkel tilgjengelig via link https://forskning.no/barn-og-ungdom-partner-skole-og-utdanning/brak-gjor-hverdagen-vanskelig-for-elever-med-horselshemming/357315, sett sist 06.06.2021