Lydutjevningsanlegg til klasserom

Alle på skolen har rett til å delta og bli inkludert i undervisningen. Med et lydutjevningsanlegg i klasserommet kan barn og lærere med nedsatt hørsel fungere på lik linje som normalthørende. Lydmiljøet i klasserom er ofte dynamiske og komplekse med støy, lyder som kommer fra alle retninger, og barn som snakker i munnen på hverandre. For en elev eller lærer med nedsatt hørsel kan det være svært krevende å høre og delta i klasserommet uten riktig tilrettelegging. Et lydutjevningsanlegg til klasserommet sørger for at alle får god taleforståelse, bedre konsentrasjon og et godt læringsmiljø.

Fordeler med lydutjevningsanlegg i klasserommet:

  • Større arbeidsro og orden i klasserommet
  • Redusert lytteanstrengelse 
  • Økt læringsutbytte
  • Bedre konsentrasjon og læringsmiljø
  • God taleforståelse selv i dårlig romakustikk
  • Brukervennlig og intuitive mikrofoner
  • Automatisk oppkobling til høreapparat
  • 100 % fleksibelt og bærbart system - du kan enkel demontere og flytte anlegget slik du ønsker
 
 

Bli kjent med Roger for skole:

Hvordan fungerer et lydutjevningsanlegg i et klasserom?

Et lydutjevningsanlegg til klasserom forsterker både lærerens og elevenes tale ved hjelp av lærer- og elevmikrofoner. Hver elev har en elevmikrofon på pulten foran seg og trykker på knappen når de skal snakke. Læreren kan til enhver tid styre systemet ved hjelp av lærermikrofonen og bytte mellom arbeidsmoduser.

All tale fanget opp av mikrofonene blir automatisk sendt til eventuelle høreapparatbrukere i tillegg til at lyden kommer ut gjennom høyttalere til fordel for alle deltakerne i rommet. At elevene må snakke én-og-én i mikrofonene krever mindre lytteanstrengelse for både lærere og elever, reduserer støy, og bidrar til å skape et godt læringsmiljø i klasserommet.

Hvordan får du tak i Roger-produkter?

Våre Roger-produkter tildeles av Hjelpemiddelsentralen i ditt fylke. Det er NAV Hjelpemiddelsentral som vurderer ditt behov, og som formidler en riktig individuell løsning for deg. Kostnaden dekkes av staten dersom du får søknaden om hjelpemidler innvilget. HER finner du informsjon fra NAV om hvordan du søker.