Informasjon fra Phonak angående Covid-19 

Phonak har fokus på fortsatt å levere hørselsutstyr av høy kvalitet på tross av den utfordrende situasjon vi står i. Samtidig må vi gjøre vårt for å bremse spredningen av COVID-19.
Vi er et selskap som leverer medisinsk utstyr, og de fleste av våre produksjonsanlegg er åpne, men med tiltak for å redusere risiko for smitte, slik at vi kan beskytte våre ansatte, audiografer og sluttbrukere. 

Vi har dessverre forsinkelser på service og reparasjon for Phonak-høreapparater. Nødvendige smitteverntiltak medfører lengre servicetid. Vi ber derfor om at man nøye vurderer nødvendigheten av service og venter med å sende inn apparater dersom det kan vente.

 

Hva gjør jeg hvis jeg trenger batterier, filter, domer og lignende til høreapparatet mitt?

Alle bestillinger av forbruksmateriell gjennom nettbutikken www.høreapparat.no, bestillingskort, mail: butikk@eterno.no og telefon 940 99 500 leveres som normalt.

Veiledning for høreapparater, Roger-utstyr og tilbehør

På våre websider «Brukerstøtte» finner du diverse instruksjonsvideoer og brukerveiledninger. Nedenfor er et utdrag:

Finn en audiograf i nærheten

Finn en audiograf

Vi kan hjelpe deg å finne en hørselsspesialist i nærheten av deg. De kan gi mer informasjon om hørselshelse, sjekke hørselen din og informere om alternativene dine.

Finn en audiograf