Informasjon fra Phonak angående Covid-19 
 

Phonak har fokus på fortsatt å levere hørselsutstyr av høy kvalitet på tross av den utfordrende situasjon vi står i. Samtidig må vi gjøre vårt for å bremse spredningen av COVID-19.
Vi er et selskap som leverer medisinsk utstyr, og de fleste av våre produksjonsanlegg er åpne, men med tiltak for å redusere risiko for smitte, slik at vi kan beskytte våre ansatte, audiografer og sluttbrukere.

Vi har dessverre forsinkelse på service og reparasjon for Phonak-høreapparater. Vi reparerer fortsatt lokalt i Oslo, men nødvendige smitteverntiltak medfører lengre servicetid. ITE-høreapparater (i-øret-apparater,gjelder alle modeller) og høreapparater som er utlevert tidligere enn 2012 må sendes til verkstedet i England, logistikken for dette er fortsatt preget av Covid-19 og det må beregnes 2 ekstra ukers behandlingstid. Vi ber derfor om at man nøye vurderer nødvendigheten av service og venter med å sende inn apparater dersom det kan vente.

 

Hva gjør jeg hvis jeg trenger batterier, filter, domer og lignende til høreapparatet mitt?

Alle bestillinger av forbruksmateriell gjennom nettbutikken www.høreapparat.no, bestillingskort, mail: butikk@eterno.no og telefon 940 99 500 leveres som normalt.

Veiledning for høreapparater, Roger-utstyr og tilbehør

På våre websider «Brukerstøtte» finner du diverse instruksjonsvideoer og brukerveiledninger.