Typer av hørselstap

Hørselstap kan oppstå av et problem eller problemer i det indre, midtre eller ytre øret, og ha ulik alvorlighetsgrad

Det er viktig å sette seg inn i ulike typer av hørselstap, da du lettere vil forstå hvilke behandlingsmetoder som er tilgjengelig for deg. Det finnes flere løsninger, avhengig av hørselstapets alvorlighetsgrad eller type.

Grader av hørselstap varierer i stor grad, men de fleste tilfeller er kategorisert som merkbare eller moderate. Det å få hørselen testet av fagpersonell er den eneste måten å avgjøre graden av hørselstapet ditt på, og hvordan det best kan behandles best mulig.

Hvilke typer hørselstap finnes?

Tre kategorier blir ofte brukt til å definere hvilken type hørselstap man har. Kategoriene ble valgt ut i fra hvilken del av øret problemet oppsto:

  • Konduktivt hørselstap
    Konduktivt hørselstap betyr at lyden ikke kan passere gjennom det ytre eller midtre øret. Denne typen hørselstap kan bli forårsaket av væske, ørevoks eller en infeksjon i øret, og er ofte midlertidig. Meidisinering eller en operasjon kan være en løsning for konduktive hørselstap.

  • Sensorinevralt hørselstap
    Sensorinevrale hørselstap kommer fra problemer i det indre øret. Denne typen hørselstap er vanligvis permanent. Alder, støy og gener er vanlige årsaker til sensorinevralt hørselstap. Høreapparater og cochleaimplantater er de mest sannsynlige løsningene som kan hjelpe noen med et sensorinevralt hørselstap å høre igjen. 

  • Blandet hørselstap
    Denne typen hørselstap er en kombinasjon av et konduktivt og et sensorinveralt hørselstap. 

Vil du vite mer om hvorfor et hørselstap oppstår? Les om årsaker til hørselstap.

Grader av hørselstap

Grader av hørselstap kategoriseres inn i mild, moderat, stort, eller svært stort. For å få sjekket hvilken grad hørselstap du har og hvordan det best kan behandles, bør du ta kontakt med en audiograf eller Øre-Nese-Hals-lege og ta en hørselstest. Finn din nærmeste audiograf her.

Lett hørselstap
Svake lyder høres ikke. Det er vanskelig å forstå tale i støyende omgivelser.

Moderat hørselstap
Svake lyder og lyder med moderat styrke høres ikke. Det er veldig vanskelig å forstå tale i bakgrunnsstøy.

Stort hørselstap
Samtaler må være høylydte. Samtaler i grupper krever stor lytteanstrengelse.

Svært stort hørselstap
Man kan kun høre et fåtall svært høye lyder. Kommunikasjon uten høreapparat er ikke lenger mulig, selv med stor lytteanstrengelse.

Hørselstap i ett øre
Hørselstap blir også definert ut i fra om ett øre er svekket (ensidig hørselstap) eller begge (bilateralt hørselstap). Det er viktig å skille mellom dem da det er egne hørselsløsninger for ensidige hørselstap som ikke kan benyttes av en person med bilateralt hørselstap.

Medfødt vs. tilegnet hørselstap
Årsaker til hørselstap kan bli kategorisert inn i medfødt (hørselstap til stede ved fødsel) eller tilegnet (hørselstap til stede kort tid etter fødsel).

Finn en audiograf/ØNH-lege nær deg

Finn en audiograf/ØNH-lege nær deg

Ta steget i dag - få hørselen sjekket hos en audiograf eller Øre-Nese-Hals-lege nær deg!

Finn en audiograf