Årsaker til hørselstap

En kort forklaring på hvorfor du eller en person du er glad i kan oppleve hørselstap

Det å sette seg inn i hvilken type hørselstap du, eller en person som står deg nær, har, og forstå årsakene bak hvorfor hørselstapet oppsto, er de første stegene du tar mot å finne løsningen som hjelper deg leve livet fullt ut. Å oppleve et hørselstap - uansett årsak eller grad - er ikke godt, men her er de gode nyhetene: takket være moderne hørselsteknologi kan et hørselstap behandles.

Hørselstap faller inn under to brede kategorier: Den ene er medfødt, det vil si hørselstap man er født med og som skyldes faktorer som arv eller for tidlig fødsel. Den andre er ervervet, hørselstap som oppstår etter fødsel og som forårsakes av faktorer som sykdom eller skader på øret. 

Selv om vi faktisk "hører" med hjernen, oppstår hørselstap når en del av øret, det ytre øret, mellomøret eller det indre øret, blir skadet eller ikke er i stand til å fungere som det skal. Lydsignaler til hjernen overføres da ikke lenger på en normal måte.

Årsaken til hørselstapet kan være et problem eller flere problemer i det ytre, midtre eller indre øret:

 • Hvis problemet ligger i det ytre eller midtre øret, kaller vi det for et konduktivt hørselstap.
 • Hvis problemet ligger i det indre øret, kaller vi det for et sensorinevralt hørselstap.
 • Et hørselstap som involverer en blanding av både kondutivt og sensorinevralt hørselstap, kaller vi et blandet hørselstap

Årsaker til hørselstap i det ytre eller midtre øret 

(Konduktivt hørselstap)

Et hørselstap forårsaket av problemer i det ytre eller midtre øret, kalles konduktivt hørselstap. De fleste problemer i det ytre eller midtre øret kan bli behandlet med medisin eller operasjon.

De mest vanlige årsakene til et hørselstap grunnet det ytre eller midtre øret er:

 • Innstengt ørevoks i øret 
 • Øreinfeksjon (f.eks. otitis media)
 • Væske bak trommehinnen
 • Betennelse
 • Perforering av trommehinnen
 • Otosklerose (stivhet i skjelettet i det midtre øret)
 • Deformasjoner i ørekanalen
 • En ukjent gjenstand i ørekanalen

Årsaker til hørselstap i det indre øret

(Sensorinevralt hørselstap)

Hørselstap forårsaket av problemer i det indre øret kalles sensorinevrale hørselstap. De fleste hørselsutfordringer oppstår i det indre øret ved at hårcellene blir skadet. Om hårcellene er skadet, ofte grunnet lengre perioder med høy støyeksponering og alderdom, kan det påvirke overføringen av signaler til de auditive nervene. Vanligvis kan ikke et hørselstap i det indre øret bli godt igjen ved hjelp av medisiner, men hørselsutfordringer kan forbedres betraktelig med høreapparater. 

De mest vanlige årsakene til sensorinevrale hørselstap er: 

 • Vår naturlige aldringsprosess (presbycusis)
 • Eksponering for høyt støy
 • Noen typer medisiner (ototoksiske legemidler)
 • Brudd i hodeskallen eller andre hodeskader
 • Gener
 • Sykdomer (f.eks. Ménières sykdom, diabetes, ...)
 • Misdannelser i det indre øret

Ønsker du å lære mer? Lær mer om ulike typer av hørselstap

Finn en audiograf/ØNH-lege i nærheten

Finn en audiograf/ØNH-lege i nærheten

Ta steget i dag - få hørselen sjekket hos en audiograf eller Øre-Nese-Hals-lege nær deg!

Finn en audiograf/ØNH-lege