Typer hørselstap

Generelle retningslinjer for å hjelpe deg med å identifisere graden av hørselstap som du, eller noen du er glad i, opplever

Grader av hørselstap varierer i stor grad, men de fleste tilfeller er kategorisert som merkbare eller moderate. Det å få hørselen testet av profesjonelle er den eneste måten å avgjøre graden av hørselstap på, og hvordan det kan behandles best mulig.

Lett hørselstap
Svake lyder høres ikke. Det er vanskelig å forstå tale i støyende omgivelser.

Moderat hørselstap
Svake lyder og lyder med moderat styrke høres ikke. Det er veldig vanskelig å forstå tale hvis det er bakgrunnsstøy.

Stort hørselstap
Samtaler må være høylydte. Samtaler i grupper krever stor innsats.

Svært stort hørselstap
Man hører bare noen svært høye lyder. Kommunikasjon uten høreapparat er ikke lenger mulig, selv med stor innsats

Online hearing test

Online hearing test

Take our three-minute online hearing test

Learn more

Finn en hørselsspesialist i nærheten

Finn en spesialist i nærheten

Ta neste steg og få hørselen sjekket av en spesialist

Finn en spesialist