Typer hørselstap

Generelle retningslinjer for å hjelpe deg med å identifisere graden av hørselstap som du, eller noen du er glad i, opplever

Grader av hørselstap varierer i stor grad, men de fleste tilfeller er kategorisert som merkbare eller moderate. Det å få hørselen testet av profesjonelle er den eneste måten å avgjøre graden av hørselstap på, og hvordan det kan behandles best mulig.

Lett hørselstap
Svake lyder høres ikke. Det er vanskelig å forstå tale i støyende omgivelser.

Moderat hørselstap
Svake lyder og lyder med moderat styrke høres ikke. Det er veldig vanskelig å forstå tale hvis det er bakgrunnsstøy.

Stort hørselstap
Samtaler må være høylydte. Samtaler i grupper krever stor innsats.

Svært stort hørselstap
Man hører bare noen svært høye lyder. Kommunikasjon uten høreapparat er ikke lenger mulig, selv med stor innsats

Hørselstest

Hørselstest

Ta vår tre-minutters online hørselstest

Learn more

Finn en hørselsspesialist i nærheten

Finn en spesialist i nærheten

Ta neste steg og få hørselen sjekket av en spesialist

Finn en spesialist