Få fakta om hørselstap

Tallene lyver ikke: Du er ikke alene om å ha et hørselstap!

  • Det er beregnet at 1,1 milliarder mennesker over hele verden lider av hørselstap. Det er omtrent 16 % av verdens befolkning.
  • Omtrent 1 av 1000 nyfødte har hørselstap.
  • Omtrent 1 av 3 personer over 60 år har hørselstap.
  • Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er kroniske ørebetennelser den største årsaken til hørselstap.
  • Studier viser at omtrent 65 % av personer med hørselstap har lett hørselstap, 30 % har moderat hørselstap og 5 % stort eller svært stort hørselstap.
  • Omtrent 1/3 av personer med nedsatt hørsel er i pensjonsalder.
  • Majoriteten av personer med hørselstap er i skolealder eller yrkesaktiv alder.
  • Studier viser at bare 1 av 5 personer som kunne hatt nytte av høreapparat, faktisk bruker det.
  • Personer med nedsatt hørsel venter i gjennomsnitt nesten 10 år før de gjør noe med det.