Hørselstap hos barn

Fremtiden er i deres hender, så forbered dem i dag

Våre barn, vår fremtid 

Ved å gi barn med hørselstap tilgang til en verden full av lyder, vil de få lytteferdighetene de trenger for utvikle seg gjennom lek, samhandling, læring og kommunikasjon.

Som forelder er det å tilegne seg kunnskap om hørselstap hos spedbarn, småbarn og barn – og hva du kan gjøre med det – det første skrittet mot å ta de beste beslutningene for ditt barns fremtid. Å iverksette tiltak tidlig i barnets liv er viktig.

Et barn trenger å høre 45 millioner ord innen de er fire år for å være klar til skolestart1

Hvorfor hver lyd teller

For familier som velger å lære barna lytte- og talespråk (LSL), er tilgang til lyder svært viktig. Barn trenger å bli eksponert for millioner av ord og tusenvis av timer med lytting for å utvikle talespråk og leseferdigheter.

Forskning viser at tilgang til klarest mulig lyd fra så ung alder som mulig, betraktelig øker barns muligheter til å utvikle god tale, et godt språk og god sosial utvikling.2

Ørene er døråpninger til hjernen

For å forklare med bilder kan det være nyttig å tenke på ører som døråpninger inn til hjernen, og hørselstap som en blokkering i disse døråpningene. Hvis lyder ikke når hjernen slik de burde, vil viktig auditiv informasjon gå tapt. Den delen av hjernen som er viet til hørsel kan faktisk bli reorganisert over tid.

Lær hvordan vi hører

Hørselstap hos barn

Noen ganger vil ikke barn reagere på lyd fordi de ikke følger med. Imidlertid kan inkonsekvente reaksjoner være et tegn på at hørselen ikke fungerer normalt. Vær oppmerksom på eventuelle endringer i barnets oppførsel og se etter tegn som kan tyde på at barnet har utfordringer med å høre.

Hørselstap kan skyldes en rekke faktorer, alt fra øreinfeksjoner til underliggende genetiske årsaker. Noen typer hørselstap er midlertidige og noen er permanente, som sensorineuralt hørselstap. I dette tilfellet kan høreapparater eller cochlea-implantater hjelpe. Lær mer for å sikre at barnet ditt får riktig behandling til rett tid.

Tegn til hørselstap, typer hørselstap og årsaker til hørselstap

Hørselstester for barn

Barnets hørsel kan testes på en rekke forskjellige måter. Hovedformålet med en hørselstest er å fastslå alvorlighetsgrad og type hørselstap.

Hørselstester tilgjengelige for barn

Hva kan du gjøre for å hjelpe barnet ditt

Takket være moderne hørelsteknologi ser fremtiden for barn med hørselstap lysere ut enn noen gang før. Vår dedikerte Sky B-høreapparatportefølje er designet spesielt for å dekke hørselsbehov hos barn i alle aldre. I utfordrende lyttesituasjoner, som i støy eller over lengre avstander, kan trådløs mikrofonteknologi, som Roger™, forbedre taleoppfattelsen ytterligere.

Hvordan hjelper du barnet ditt

Med Roger-teknologi blir barn eksponert for inntil 5300 flere ord i løpet av en 8-timers dag.³

Sammen kan vi hjelpe barnet ditt til å nå sitt fulle potensial

Vi i Phonak forstår barns lyttebehov og hvor viktig det er å gi dem best mulig tilgang til alle lyder i miljøet rundt dem. Phonak har over 45 års kompetanse innen barneaudiologi, og vi samarbeider tett med ledende barnespesialister, hørselsspesialister og lærere for å skape innovative, helhetlige løsninger for våre kommende generasjoner.

Referanser

1 Hart, B. & Risley, T. (1995). Meaningful differences in the everyday experience of young American children. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing.

2 McCreery, R. W., Walker, E. A., Spratford, M., Bentler, R., Holte, L., Roush, P., & Moeller, M. P. (2015). Longitudinal predictors of aided speech audibility in infants and children. Ear and Hearing, 36 Suppl 1, 24–37.

3 Benitez-Barrera, C., Angley, G. & Tharpe, A.M. (2017). Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. Manuscript submitted for publication.