Hørselstap og barn

Hørselsteknologi styrker relasjoner

Samtaler bygger relasjoner

Ved å gi barn tilgang til en verden full av samtaler, kan vi hjelpe dem å utvikle relasjonene og ferdighetene de trenger for å leve sine beste liv – å leke, samhandle, lære, kommunisere og når alt kommer til alt, lykkes.

Som forelder er det å finne informasjon om hørselstap hos spedbarn, småbarn og barn det første skrittet mot å ta de beste beslutningene for ditt barns fremtid. Å sette i verk tiltak tidlig i barnets liv er veldig viktig.

Sterke relasjoner kan hjelpe barn med å forstå sin verden, styrke arkitekturen i hjernen og støtte utviklingen av kommunikasjon og sosiale ferdigheter.1

Våre barn, vår fremtid 

Ved å gi barn med hørselstap tilgang til en verden full av lyder, vil de få lytteferdighetene de trenger for utvikle seg gjennom lek, samhandling, læring og kommunikasjon.

Som forelder er det å tilegne seg kunnskap om hørselstap hos spedbarn, småbarn og barn – og hva du kan gjøre med det – det første skrittet mot å ta de beste beslutningene for ditt barns fremtid. Å iverksette tiltak tidlig i barnets liv er viktig.

Et barn trenger å høre 45 millioner ord innen de er fire år for å være klar til skolestart1

Kraften av interaksjon

Toveiskommunikasjon i samtaler med replikkveksling legger grunnlaget for disse viktige relasjonene. De er fulle av fordeler for utviklingen og stimulerer nervekoblinger, former arkitekturen i hjernen og støtter utviklingen av kommunikasjon og sosiale ferdigheter.1 Denne interaksjonen oppmuntrer barns nysgjerrighet og hjelper dem med å forstå verden de lever i.

Både mengde og kvalitet teller

Mengden ord og samtaler som et barn utsettes for, påvirker utviklingen av hjernen og bidrar til å utvikle vokabular og akademiske ferdighet.2,3 Unge lyttere trenger tilgang til millioner av ord og tusenvis av timer med lytting for å utvikle tale- og skriftspråk.2,4

Det er ikke bare antall samtaler som er viktig, men også mangfoldet og kompleksiteten til språket du bruker og hvor tydelig barnet kan høre det.5

Hvorfor hver lyd teller

For familier som velger å lære barna lytte- og talespråk (LSL), er tilgang til lyder svært viktig. Barn trenger å bli eksponert for millioner av ord og tusenvis av timer med lytting for å utvikle talespråk og leseferdigheter.

Forskning viser at tilgang til klarest mulig lyd fra så ung alder som mulig, betraktelig øker barns muligheter til å utvikle god tale, et godt språk og god sosial utvikling.2

Hver samtale teller

 

1. Se etter kommunikasjonsinnsats hos barnet og gi egnet respons tilbake.

Phonak Tennis Illustration
 

"Interaksjon frem" omfatter alle forsøk på kommunikasjon, slik som viftingen til en liten baby, pekingen til småbarn eller et større barn som spør "hvorfor?". "Interaksjon tilbake" er all egnet respons på dette, enten det er et smil, et ansiktsuttrykk eller ord. Når du gir respons, vet barnet at deres tanker og følelser blir hørt og forstått.

 

2. Still barnet spørsmål og ta deg tid til å lytte aktivt.

Spørsmål oppmuntrer barn til å ta aktivt del. Og når du gjør en innsats for å lytte aktivt, anerkjenner du barnet og styrker båndet mellom dere. Du kan gjøre mest mulig ut av denne interaksjonen ved å bruke et rikt og variert vokabular og stimulere barnets fantasi med spørsmål.

 
Boy with toy and dad
 

3. Flett interaksjon inn i daglige rutiner.

OCHL_Study_Outcomes_Illustration
 

Hverdagsrutiner er perfekte muligheter til å øke interaksjonen. For eksempel ved bleieskift eller gåturen til skolen. Ved å gjøre det blir samtaler en naturlig måte å kommunisere på og barnet får meningsfylt interaksjon gjennom dagen.

 

4. Sørg for at barnet ikke går glipp av samtaler.

Ved å gi barnet tilgang til klar og fyldig lyd i alle situasjoner, vil de ikke gå glipp av samtaler og muligheter til å knytte bånd. Barnet trenger:

  • Å alltid bruke høreapparater når de er våkne
  • Å bruke Roger-mikrofonteknologi i sterk støy eller på avstand6

At forstyrrende lyder fjernes (f.eks. slå av radioen, lukk vinduene).

 
Illustation_roger_bar_cmyk
 

Ørene er døråpninger til hjernen

Det kan være nyttig å tenke på ørene som døråpninger til hjernen og hørselstap som et problem med disse døråpningene. Hvis lyder ikke når hjernen slik de skal, går viktig auditiv informasjon tapt. Når lyder ikke blir hørt, går barn glipp av alle utviklingsfordelene fra toveiskommunikasjon og interaksjon.

Lær hvordan vi hører

Hørselstap hos barn

Hvis barnet ikke konsekvent svarer tilbake (eller reagerer på egnet måte til lyder eller stemmen din), kan det være fordi de ikke følger med. Men det kan også være et tegn på at de ikke hører så godt. Legg merke til eventuelle endringer i barnets atferd og se etter tegn som kan tyde på vanskeligheter med å høre.

Tegn til hørselstap, typer hørselstap og årsaker til hørselstap

Hørselstester for barn

Barnets hørsel kan testes på en rekke forskjellige måter. Det viktigste formålet med en hørselstest er å fastslå graden av og type hørselstap.

Hørselstester tilgjengelige for barn

Hva du kan gjøre for å hjelpe barnet ditt

Takket være moderne hørselsteknologi, ser fremtiden til barn med hørselstap lysere ut enn noen gang. Vår dedikerte Sky M-høreapparatportefølje er designet spesielt for å dekke hørselsbehov hos barn i alle aldre. I utfordrende lyttesituasjoner, som i støy eller på avstand, kan Roger trådløs-mikrofonteknologi øke taleforståelsen ytterligere.

Hvordan hjelper du barnet ditt

Med Roger-teknologi eksponeres barn for opptil 5300 flere ord i løpet av en 8-timers dag.7 De har også tilgang til 12 % mer tale rettet mot barnet sammenlignet med bruk av kun høreapparater.8

Sammen kan vi hjelpe barnet ditt til å nå sitt fulle potensial

Vi i Phonak forstår barns lyttebehov og hvor viktig det er å gi dem best mulig tilgang til alle lyder i miljøet rundt dem. Phonak har over 45 års kompetanse innen barneaudiologi, og vi samarbeider tett med ledende barnespesialister, hørselsspesialister og lærere for å skape innovative, helhetlige løsninger for våre kommende generasjoner.

Referanser

1 National Scientific Council on the Developing Child. (2004). Brain architecture. Retrieved from https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/brain-architecture/, accessed August 19th, 2019.

2 Hart, B., & Risley T. R. (1995). Meaningful differences in the everyday experience of young American children. Baltimore: Paul H Brookes Publishing.

3 Romeo, R. R., Leonard, J. A., Robinson, S. T., West, M. R., Mackey, A. P., Rowe, M. L., & Gabrieli, J. D. E. (2018). Beyond the 30-million-word gap: Children’s conversational exposure is associated with language-related brain function. Psychological Science, 29(5), 700-710.

4 Dehaene, S. (2009). Reading in the Brain: The Science and Evolution of a Human Invention. New York, NY: Viking.

5 Hurtado, N., Marchmann, V. A., & Fernald, A. (2008). Does input influence uptake? Links between maternal talk, processing speed and vocabulary size in Spanish-learning children. Developmental Science, 11(6), 31-39.

6Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology

7 Benitez-Barrera, C.R., Angley G., & Tharpe, A.M. (2018). Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 61, 399-409.

8 Benítez-Barrera, C., Thompson, E., Angley, G., Woynaroski, T., & Tharpe, A.M. (2019). Remote Microphone System Use at Home: Impact on Child-Directed Speech. Journal of Speech Hearing Language Research, 62(6): 1-7.