Hvordan snakke med noen om hørselstapet

Vær en støttespiller

Det finnes mange ulike måter å hjelpe noen du er glad i med å innse at de har en hørselsnedsettelse. Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal ta tak i dette, fordi tilnærmingen kan bli møtt med blandede reaksjoner.
Motvilje er vanlig, men ikke glem at din støtte er vesentlig og at det på sikt vil være verdt det.

Start samtalen

Lytt, hjelp, gjenta.

Her er noen nyttige tips til hvordan du kan starte samtalen:

1. Velg riktig sted
Velg et sted som er privat, komfortabelt og som ikke har bakgrunnsstøy.

2. Snakk tydelig
Sørg for at de kan se ansiktet ditt, og snakk tydelig.

3. Vis medfølelse
Det er vanlig at folk nekter for hørselstapet sitt. Da kan det være nyttig å diskutere hvordan fremskritt i teknologien har endret seg, og forklare hvordan dagens høreapparater og hørselshjelpemidler både ser ut og fungerer.

4. Forklar hvordan deres hørselstap påvirker deg
Partneren eller familiemedlemmene til noen med hørselstap må vanligvis ta rollen som et felles talerør i gruppesamtaler. Det å ikke høre kan bli et sosialt handicap, og konsekvensene av det kan være misforståelser som igjen medfører unødvendige diskusjoner. Ubehandlet hørselstap kan også føre til nedstemthet og irritasjon som følge av at personen det gjelder føler seg utenfor i samtaler. Dette påvirker ikke bare den hørselshemmede, men i stor grad også de som er rundt. Hvis du forklarer dette og gir gode eksempler, vil det kunne kaste et nytt lys på situasjonen, og forhåpentligvis bidra til at personen ønsker å ta det neste steget for å bedre hørsel sin.

5. Fremhev hvor viktig det er å få rask behandling
Det finnes utallige dokumenterte studier som tar for seg konsekvensene av ubehandlet hørselstap. Noen mennesker trekker seg tilbake sosialt og unngår å gå ut fordi det er vanskelig å samhandle med andre i utfordrende lyttesituasjoner. Andre tilfeller viser til depresjon eller reduserte kognitive evner. Akkurat som med trening holder hørselen vår hjernen stimulert. Det er derfor svært viktig å være en god støtte for en venn eller et familiemedlem i deres reise for å overvinne personlige hindringer knyttet til hørselstapet.

Vær en partner i prosessen. Bli med på reisen og oppdag lydene sammen.

Finn en hørselsspesialist i nærheten

Finn en spesialist i nærheten

Ta neste steg og få sjekket hørselen 

Finn en spesialist