Ørene er døråpninger til hjernen

Vi er vant til å tenke at vi hører med ørene, men vi hører faktisk med hjernen.1 Øret er strukturen som fanger rå lyd fra miljøet og styrer den til hjernen, hvor auditiv informasjon blir behandlet og gitt mening. På den måten kan ørene våre betraktes som åpne "dører" inn til hjernen, der hvor høringen virkelig skjer.

Hvordan lyder når hjernen – ørene

Barnets ører er unike. Det venstre og det høyre øret er forskjellige både i form og størrelse. Øret består av tre hoveddeler: det ytre øret, mellomøret og det indre øret.

Lyden fanges opp av det ytre øret og beveger seg ned gjennom øregangen inn til trommehinnen, og får den til å vibrere. Vibrasjonene sendes videre til de små beinene i mellomøret, noe som øker lydstyrken før de når det indre øret. I det indre øret beveger små hårceller seg og frigjør et kjemikalie som får hørselsnerven til å sende et elektrisk signal til hjernen. Når det elektriske signalet når hjernen, blir det oversatt til meningsfull lyd.

Ørets anatomi

Hvor lyder får en mening – hjernen

I de første leveårene er hjernens utvikling rask og kompleks. Hver ny opplevelse som tas inn av et barns sanser, skaper forbindelser og nevrale baner. Gjentagelse er viktig for å styrke disse banene, og når det kommer til hørsel bidrar gjentatte ord og lyder til utviklingen av et barns hjerne.

For barn med hørselstap kommer ikke lydene til hjernen slik de burde, og det er derfor viktig å iverksette tiltak som løser hørselsutfordringer fra en så tidlig alder som mulig. Hensikten med teknologien bak enheter som høreapparater og trådløse mikrofoner, er å kunne levere auditiv informasjon til hjernen ved å åpne blokkerte dører. Derfor liker vi å tenke på hørselsteknologi som redskaper designet for å åpne disse dørene.

Referanse

1 Flexer, Carol (2018). The ears are doorways to the brain. Phonak Insight, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, besøkt 19. februar 2018.