Hørselstester for barn

En hørselstest kan bidra til å avgjøre om hørselstap er tilfelle, om ett eller begge ører er påvirket, type hørselstap, grad av hørselstap, om hørselstapet kan behandles medisinsk eller med hørelsteknologi (f.eks. høreapparater, cochlea-implantater og hørselshjelpemidler), og hvordan dette hørselstapet vil påvirke barnet ditt og hans eller hennes evne til å kommunisere.

Ulike typer hørselstester

Hørselsscreeninger

Hørselsscreening viser vanligvis ganske enkelt at et barns hørsel ikke er på et normalt nivå. Screeningprosedyrer er raske, pålitelige og smertefrie. Hvis et barn ikke består en screeningtest, blir han/hun henvist videre til en mer detaljert vurdering.

Objektive hørselstester

Disse testene krever ikke at barnet svarer eller deltar når han eller hun hører en lyd. Disse testene brukes vanligvis til spedbarn og små barn, barn med utviklingshemming, barn som ikke vil samarbeide, når andre tester er inkonsekvente eller upålitelige, og for å bekrefte resultatene av atferdstesting.

 • Hjernestammeaudiometri (ABR) – En lyd spilles av i ørene gjennom øretelefoner og responsen på lydene registreres. Disse registreringene analyseres og gir et estimat av hørselsfølsomhet.
 • Otoakustiske emisjoner (OAE) – OAE gir informasjon om funksjonen til sensoriske hårceller inne i høreorganet (cochlea). Lyder sendes til inn i øret med en liten spiss, og en mikrofon registrerer responsen på lyden fra cochlea.
 • Tympanometri – Denne typen test gir informasjon om hvor godt trommehinnen og mellomøret fungerer. Det sendes et lite lufttrykk inn i øret, og trommehinnens bevegelse som følge av endring i lufttrykk, registreres. Denne testen kan bidra til å avgjøre om det er hull i trommehinnen eller om det er væske i mellomøret.

Atferdsbaserte hørselstester

Atferdstester gir informasjon om hvordan barnet ditt hører og reagerer på lyder på tvers av forskjellige toneleier. Lyder presenteres via hodetelefoner eller høyttalere. Audiografen ser etter og registrerer barnets reaksjon på de laveste lydene som presenteres og setter dem inn i en graf som kalles et audiogram.

Hvordan hørselstap måles

Lyd oppstår på forskjellige toneleier som kalles "frekvenser", og på forskjellige styrkenivåer kalt "intensiteter". Måleenheten for frekvens er Hertz (Hz) og måleenheten for intensitet er desibel (dB). Utvalget av toneleier som vi hører inkluderer lave (250 Hz) og høye frekvenser (8000 Hz). Utvalget av intensiteter vi hører er 0 dB (veldig svak lyd) til 120 dB (veldig sterk lyd). En hørselstest er et mål på hvor svak lyd vi kan høre på hvert toneleie.

Audiogrammet

Resultatene av en hørselstest er skrevet i et diagram som kalles audiogram (en bildeillustrasjon av barnets hørsel). De svakeste lydene som barnet kan høre er kartlagt i audiogrammet. Lyder kan være svake eller sterke og med lavt toneleie eller høyt toneleie. Både lydstyrken og toneleiet til en lyd vises i diagrammet. Svært svake lyder ligger øverst i diagrammet, og svært sterke lyder ligger nederst i diagrammet. Lave toneleier er på venstre side av diagrammet og høye toneleier er plassert på høyre side av diagrammet.

Audiogram

Grader av hørselstap

Graden av hørselstap refererer til alvorlighetsgraden av hørselstap. For barn er hørsel vanligvis beskrevet av gjennomsnittlig hørselsnivå.

 • Normalt område eller ikke noe hørselstap: 0 til 20 dB
 • Lett hørselstap: 21 til 40 dB
 • Moderat hørselstap: 41 til 65 dB
 • Stort hørselstap: 66 til 90 dB
 • Svært stort hørselstap: 91 dB eller mer

Hørselstap påvirker ofte evnen til å forstå tale. Spesielt konsonantene /p/, /k/, /f/, /h/ og alle /t/-, /sh/- og /s/-lyder høres ikke lenger.

Vanlige spørsmål knyttet til hørselstester

Hvorfor må barnet mitt ta en hørselstest?

Det er flere forskjellige grunner til at barnet ditt bør teste hørselen:

 • Barnet besto ikke hørselsscreeningen for nyfødte eller hørselscreening på skolen
 • Du, dine kjære eller barnets lærer er bekymret for at barnet har problemer med å høre eller følge instruksjoner
 • Barnet sier ifra at de har problemer med å høre
 • Barnet gjennomgår en øreoperasjon
 • Barnet starter på legemidler som kan påvirke hørselen

Hvor ofte må barnet mitt ta en hørselstest?

Statusen for barnets hørsel kan endres over tid. Noen hørselstap er midlertidige og kan behandles medisinsk, mens andre hørselstap er permanente. Videre kan alvorlighetsgraden av noen hørselstap endres (enten bli bedre eller verre), mens andre hørselstap forblir stabile over tid. Derfor anbefales det at barn med fastslått hørselstap tar en hørselstest minst én gang i året for å få et aktuelt bilde av barnets hørsel. Hvis barnet ditt fortsatt er lite, eller hørselstestene har vært ufullstendige eller resultatløse, kan dette kreve flere hørselstester i året.

Hvem utfører barnets hørselstest?

En barneaudiograf som er spesialisert på spedbarn og småbarn vil utføre en omfattende hørselsevaluering. Han eller hun vil vurdere resultatene av evalueringen med deg, svare på eventuelle spørsmål du måtte ha, og om nødvendig forklare de neste trinnene for å hjelpe og behandle barnets hørselstap.