Barn med nedsatt hørsel

Hørselsteknologi hjelper barnet bygge sterkere relasjoner

Barn og nedsatt hørsel

Nedsatt hørsel rammer 1-4 spedbarn per 1000 fødsler1. Dette tallet blir mye høyere om vi også inkluderer barn med varierende hørselstap (som et result av øreinfeksjoner) og ensidige (hørsel på ett øre) hørselstap.

Som en forelder, vil det å lære mer om barn og nedsatt hørsel være det første steget mot å ta de beste valgene for ditt barns framtid. Det er veldig viktig at barnet ditt får hjelp så tidlig som mulig i livet.

Ørene er inngangen til hjernen

Vi er vant til å tenke at vi hører med ørene, men faktisk er det hjernen vi hører med2. Ørenes struktur fanger opp ubehandlet lyd fra omgivelsene rundt deg og sender det videre til hjernen, hvor den auditive informasjonen blir behandlet og tolket. Slik kan vi tenke at ørene våre er "inngangen" til hjernen, hvor hørselen vår egentlig oppstår.

Barn med nedsatt hørsel har et problem med denne "inngangen". All svekket hørsel, enten den er mild eller svært stor, ensidig eller tosidig, betyr at lyd ikke kan passere gjennom ørets inngang og nå frem til hjernen, slik som den skal.

Hvordan lyd når hjernen - gjennom ørene

Ørene til barnet ditt er unike. Til og med det venstre og høyre øret er av ulik form og størrelse. Øret har tre hoveddeler: det ytre, midtre og indre øret. 

Lyd blir fanget av det ytre øret og passerer gjennom ørekanalen til trommehinnen, som begynner å vibrere. Vibrasjonene blir sendt til de små beina i det midtre øret, som forsterker lydens lydnivå før de når frem til det indre øret.

I det indre øret beveger små hårceller seg og frigjør en kjemikalie som instruerer hørselsnerven om å sende et elektrisk signal til hjernen. Når det elektriske signalet når frem til hjernen, blir det her tolket til en meningsfull lyd.3

Hvor lydene blir omgjort til mening - i hjernen 

I de første årene av vårt liv er hjerneutviklingen hurtig og kompleks, og hver ny opplevelse barnet suger til seg gjennom sansene skaper forbindelser og nervebaner. Repetisjon er avgjørende for å styrke disse forbindelsene, og for å utvikle hørselen vil det hjelpe barnet å gjenta ord og lyder.

Barn med hørselstap ler

Barn med nedsatt hørsel - hvorfor det er viktig å handle tidlig

For barn som har nedsatt hørsel, vil ikke lyder nå frem til hjernen slik det skal. Derfor har ikke bare barn med nedsatt hørsel problemer med å høre lyd, de mister også muligheten til å utvikle nervebaner som har en grunnleggende betydning for deres utvikling.

Hørselstap som rammer spedbarn er enda viktigere å håndtere tidlig, da vi allerede uker før fødselen utvikler evnen til å høre.4 Som et resultat, vil en nyfødt med hørselstap allerede ha mistet uker med normal utvikling av sine nervebaner når babyen blir født, som gjør det svært viktig å behandle hørselen raskt.

Høreapparater for barn med nedsatt hørsel

Teknologien bak enheter som høreapparater og trådløse mikrofoner har som formål å skape en vellykket overføring av auditiv informasjon til hjernen ved å kompensere for blokkerte innganger. Slik sørger høreapparatene for at barnet får en god start på livet uten begrensninger eller hindringer i form av mangel på utviklende lyd. 

Lær mer om høreapparater for barn med nedsatt hørsel.

Samtaler bygger relasjoner

Ved å gi barn tilgang på en verden full av samtaler, kan vi hjelpe dem utvikle relasjonene og ferdighetene de trenger for å leve livet fullt ut - for å kunne leke, samhandle, lære, kommunisere, og kjenne på mestring.

Sterke relasjoner hjelper barn å forstå verdenen rundt dem, i tillegg til at det styrker arkitekturen i hjernen og hjelper dem å utvikle kommunikasjon og sosiale ferdigheter.


Både kvantitet og kvalitet i samtalen er viktig

Å snakke til og få respons fra barnet - altså toveissamtaler - bygger grunnlaget for å viktige relasjoner, oppmuntrer barns nysgjerrighet og hjelper dem med å forstå verden de lever i. Både kvantitet og kvalitet i samtalen spiller en viktig rolle for barnets utvikling.

Mengden ord barnet blir eksponert for påvirker hjerneutviklingen og hjelper dem utvikle vokabulær og akademiske resultater.6,7 Unge lyttere behøver tilgang til millioner av ord og tusener av lyttetimer for å utvikle et muntlig språk og leseferdigheter. 6,8

Likevel er det ikke bare antallet samtaleoverganger som er viktig, men også mangfoldet og kompleksiteten av språket du bruker og hvor tydelig barnet kan høre talen.

Hver samtale teller

 

1. Vær oppmerksom når barnet ditt tar initiativ til kommunikasjon og gi egnet respons tilbake.

Barn med hørselstap og far spiller tennis
 

Interaksjon fremover til deg fra barnet omfatter alle forsøk på kommunikasjon, slik som viftingen til en liten baby, pekingen til et spedbarn eller når et større barn spør "hvorfor?". Med interaksjon tilbake til barnet mener vi all passende respons på barnets kommunikasjon, enten det er et smil, et ansiktsuttrykk eller ord. Når du gir respons til barnet, vet barnet at deres tanker og følelser blir hørt og anerkjent.

 

2. Still barnet spørsmål og ta deg tid til å lytte aktivt.

Spørsmål oppmuntrer barn til å aktivt ta initiativ. Når du gjør en innsats for å lytte aktivt til hva barnet sier, anerkjenner du barnet ditt og styrker båndet mellom dere. For å gjøre mest mulig ut av interaksjonen mellom ditt barn og deg, kan du bruke et rikt og variert vokabular og stille spørsmål for å stimulere barnets fantasi.

 
Gutt med hørselstap og pappa
 

3. Gjør rom for replikkvekslinger i daglige rutiner.

Barn på skolen
 

Hverdagsrutiner er perfekte muligheter til å flette inn flere replikkvekslinger. For eksempel, kan du forsøke å kommunisere mer ved bleieskift eller i løpet av gåturen til skolen. Slik blir samtaler en naturlig måte å kommunisere på, i tillegg til at barnet ditt får meningsfylt interaksjon med deg den dagen.

 

4. Sørg for at barnet ikke går glipp av samtaler.

Ved å gi barnet tilgang til klar og fyldig lyd i alle situasjoner, vil barnet ikke gå glipp av samtaler og muligheter til å knytte bånd. Barnet ditt trenger:

  • Å alltid bruke godt tilpassede høreapparater til enhver tid når barnet er våkent.
  • Å bruke Roger-mikrofonteknologi når barnet befinner seg i sterk støy eller på avstand6
  • At forstyrrende lyder fjernes (f.eks. kan du slå av radioen eller lukke vinduene).
 
Barn med hørselstap leker
 
Mor og barn med nedsatt hørsel

Tegn på nedsatt hørsel hos barn

Hvis barnet ikke alltid svarer tilbake (eller reagerer på en passende måte overfor lyder eller stemmen din), kan det være fordi de ikke følger med. Men det kan også være et tegn på at barnet ikke hører så godt. Vær oppmerksom på eventuelle endringer i barnets atferd, og se etter tegn som kan tyde på at barnet har vanskeligheter med å høre.

Les om tegn på nedsatt hørsel hos barn

Hørselstester for barn

Barnets hørsel kan testes på en rekke forskjellige måter. Det viktigste formålet med en hørselstest er å fastslå graden av og type hørselstap.

Hørselstester tilgjengelige for barn

Mamma leser for sitt barn med høreapparat

Hva du kan gjøre for å hjelpe barnet ditt

Takket være moderne hørselsteknologi, ser fremtiden til barn med hørselstap lysere ut enn noensinne. Vår Sky Marvel-høreapparatportefølje er utviklet spesielt for å dekke hørselsbehov hos barn i alle aldre. I utfordrende lyttesituasjoner, som i støy eller på avstand, kan Roger trådløs-mikrofonteknologi i tillegg øke barnets taleforståelse ytterligere10 og gir enklere tilgang på tale11,12.

Har barnet ditt hørselstap? Slik kan du hjelpe

Med Roger-teknologi eksponeres barn for opptil 5300 flere ord i løpet av en 8-timers dag.10 De har også tilgang til 12 % mer tale rettet mot barnet, sammenlignet med bruk av kun høreapparater.11

Sammen kan vi forandre ditt barns liv

Vi i Phonak forstår barns lyttebehov og hvor viktig det er å gi dem best mulig tilgang til alle lyder i omgivelsene rundt dem. Phonak har over 45 års kompetanse innen barneaudiologi, og vi samarbeider tett med ledende barnespesialister, hørselsspesialister og lærere for å skape innovative, helhetlige løsninger for våre fremtidige generasjoner.

Referanser

1 American Speech-Language-Hearing Association. Causes of Hearing Loss in Children. Retrieved from https://www.asha.org/public/hearing/Causes-of-Hearing-Loss-in-Children/.
2 Flexer, Carol (2018). The ears are doorways to the brain. Phonak Insight, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed February 19th, 2018.
3 National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD). How Do We Hear? Retrieved from https://www.nidcd.nih.gov/health/how-do-we-hear
4 Mayoclinic. Pregnancy week by week. Retrieved from https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/pregnancy-week-by-week/in-depth/fetal-development/art-20046151

5 National Scientific Council on the Developing Child. (2004). Brain architecture. Retrieved from https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/brain-architecture/, accessed August 19th, 2019.
6 Hart, B., & Risley T. R. (1995). Meaningful differences in the everyday experience of young American children. Paul H Brookes Publishing.
7 Romeo, R. R., Leonard, J. A., Robinson, S. T., West, M. R., Mackey, A. P., Rowe, M. L., & Gabrieli, J. D. E. (2018). Beyond the 30-million-word gap: Children’s conversational exposure is associated with language-related brain function. Psychological Science, 29(5), 700-710.
8 Dehaene, S. (2009). Reading in the Brain: The Science and Evolution of a Human Invention. Viking.
9 Hurtado, N., Marchmann, V. A., & Fernald, A. (2008). Does input influence uptake? Links between maternal talk, processing speed and vocabulary size in Spanish-learning children. Developmental Science, 11(6), 31-39.
10 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology 23(2), 201-210.
11 Benitez-Barrera, C.R., Angley G., & Tharpe, A.M. (2018). Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 61, 399-409.
12 Benítez-Barrera, C., Thompson, E., Angley, G., Woynaroski, T., & Tharpe, A.M. (2019). Remote Microphone System Use at Home: Impact on Child-Directed Speech. Journal of Speech Hearing Language Research, 62(6): 1-7.