Hvorfor er hørselen viktig?

Hvorfor er god hørsel viktig?

Å høre godt er å ha det godt. For når du hører godt, får du også grunnlaget til å leve livet slik du ønsker.

Hørselen spiller en viktig rolle i hvordan du har det i livet generelt. Det å ha god hørsel er viktig for så mye, enten det er for å kunne knytte sterke relasjoner til personer som står deg nær, eller rett og slett for å få en mer fullkommen TV- og musikkopplevelse.

Når stemmene blir mindre tydeligere 

Hørselstap kan oppstå gradvis. Noen lyder forbli hørbare, mens andre - typisk høyfrekvente lyder, blir vanskeligere å høre.

Hvis du ikke hører godt, er det vanskelig å forstå og snakke med de du er glad i. I tillegg blir hørselstap assosiert med ulike helseproblemer, slik som:

Phonak Icon less social interaction / human being in a house Mindre sosial omgang og økt ensomhet1

Phonak Icon unhappy face Mindre deltakelse i aktiviteter med venner eller arrangementer2

Phonak Icon human brain Økt risiko for kognitiv nedgang og demens3

Phonak Icon human being falling Økt risiko for å falle4

Phonaks filosofi: Å høre godt er å ha det godt™

Vi i Phonak tror at god hørsel er linket til god helse generelt, og at god hørsel er viktig for at vi skal kunne leve livene våre fullt ut. 

Stadig mer forskning viser hvordan det å behandle et hørselstap påvirker oss positivt sosial-emosjonelt, kognitivt og fysisk.1

 
Viktigheten av god hørsel
 
Familie med hørselstap lager middag
 

Sosial og emosjonelt velvære

God hørsel gjør det mulig å være sosialt aktiv, få kontakt med andre og kommunisere effektivt – uten hindringer.

Å bruke høreapparater kan forbedre livskvaliteten din, sosiale interaksjoner og styrke forholdet mellom deg og de du er glad i.2

 
Mann med hørselstap har presentasjon på jobb
 

Kognitiv velvære

Hjernen spiller en avgjørende rolle i lytting og taleforståelse – det er viktig å holde den stimulert.

Det er der høreapparater kommer inn i bildet. Bruk av høreapparat er knyttet til å huske bedre3 og gjør det lettere å lytte og fokusere.4

 
Kvinne med hørselstap spiller bordtennis
 

Fysisk velvære

Riktig hørselsløsning gjør deg godt rustet til å takle forskjellige lyttesituasjoner.

Å høre godt gir deg større bevissthet på omgivelser, noe som styrker din balanse i tillegg til din følelse av trygghet og selvtillit.

 

Referanser
 

1. Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., et al. (2020). Å høre godt er å ha det godt. Hearing Review, 27(3), 18-22.
2. Kamil RJ, Lin FR. The Effects of Hearing Impairment in Older Adults on Communication Partners: A Systematic Review. J Am Acad Audiol. 2015;26(2):155-182.
3. Karawani, H., Jenkins, K., & Anderson, S. (2018). Restoration of sensory input may improve cognitive and neural function. Neuropsychologia, 114, 203-213.
4. Winneke, A., Schulte, M., Vormann, M., Latzel, M. (2018). Spatial noise processing in hearing aids modulates neural markers linked to listening effort: an EEG study. AudiologyOnline, Article 23858.