Hørselstap - tegn og behandling

Hørselstap begrenser liv

Hørselshelse er grunnleggende for en persons generelle velvære. Mer enn 5 % av verdens befolkning, omtrent 466 millioner mennesker, har et begrensende hørselstap, og 34 millioner av dem er barn. Den samme statistikken viser også at personer med hørselstap i gjennomsnitt venter så lenge som 10 år før de søker hjelp.

I Norge anslås det at 1 million nordmenn vil ha nedsatt hørsel i 2020. 

Tegn på hørselstap

Mange tror at et hørselstap kun er et volumproblem, men det er ikke sannheten. Hørselstap er mer omfattende enn at man har utfordringer med å høre svake lyder. Typiske tegn er:

 • Lyder og tale virker mumlete. 
 • Vanskeligheter med å høre individuelle ord eller konsonanter, ofte i støyende miljøer.
 • Volumet på TV og radio blir satt svært høyt 
 • At man ofte spør andre om å snakke saktere eller gjenta seg selv ofte
 • Endring av adferd, slik som mindre interesse i sosiale arrangementer eller mindre deltakelse i samtaler

For å lære mer, les mer om typiske tegn på hørselstap eller få en bedre forståelse om hvordan et hørselstap høres ut ved å høre på lydeksempler av typiske hørselstap.

Typer og årsaker til hørselstap

Typen hørselstap man får avhenger vanligvis av hvor problemet oppstår anatomisk i øret (i det indre, midtre  eller ytre øret) og hørselstapets alvorlighetsgrad: lett, moderat og stort til svært stort hørselstap. Hørselstap blir også definert ut i fra om bare ett eller begge ørene er rammet, og om det er medfødt eller forårsaket senere i livet. 

Tre kategorier blir ofte brukt til å skille mellom hvordan ulike hørselstap oppstår:

Behandling av hørselstap

Hvordan man velger å behandle et hørselstap varierer ut i fra typen og årsaken til hørselsnedsettelsen. Det beste valget man kan ta om man oppdager at man har et hørselstap, er å ta kontakt med en audiograf eller Øre-Nese-Hals-lege. De vil hjelpe deg med å ta en hørselstest og foreslå riktig hørselsløsning som passer til din situasjon og behov.

Fakta om hørselstap

 • Hørselstap rammer rundt 5% (466 millioner) mennesker verden rundt.
 • Det er beregnet at rundt 1 av 10 personer (rundt 900 millioner) vil ha et hørselstap innen 2050.
 • Omtrent 1 av 3 personer over 60 år har et hørselstap.
 • Omtrent 1,1 milliarder unge mennesker på verdensbasis blir utsatt for risikofylte støynivåer på fritiden
 • 60% av alle hørselstap som rammer barn kunne vært forebygget mot.
 • Omtrent 1 av hvert 1000 spedbarn har et hørselstap.
 • Kroniske øreinfeksjoner er en hovedårsak til hørselstap, ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO).
 • 65% av alle med hørselstap har et lett hørselstap, 30% har et moderat hørselstap, mens 5% har et stort eller svært stort hørselstap, ifølge forskning.
 • Flertallet av alle som har et hørselstap er personer i skole- eller yrkesaktiv alder.
 • Kun 1 av 5 personer som ville hatt nytte av et høreapparat bruker det.
 • Personer med hørselstap venter i gjennomsnitt 10 år før de tar grep.
Finn en audiograf/ØNH-lege nær deg

Finn en audiograf/ØNH-lege nær deg

Ta steget i dag - få hørselen sjekket hos en audiograf eller Øre-Nese-Hals-lege nær deg!

Finn en audiograf

Lær mer om hørselstap: