Hørselstap - tegn og behandling

Hørselstap begrenser liv

Hørselshelse er grunnleggende for en persons generelle velvære. Mer enn 5 % av verdens befolkning, omtrent 466 millioner mennesker, har et begrensende hørselstap, og 34 millioner av dem er barn. Den samme statistikken viser også at personer med hørselstap i gjennomsnitt venter så lenge som 10 år før de søker hjelp.

I Norge anslås det at 1 million nordmenn vil ha nedsatt hørsel i 2020. 

Tegn på hørselstap

Mange tror at et hørselstap kun er et volumproblem, men det er ikke sannheten. Hørselstap er mer omfattende enn at man har utfordringer med å høre svake lyder. Typiske tegn er:

 • Lyder og tale virker mumlete. 
 • Vanskeligheter med å høre individuelle ord eller konsonanter, ofte i støyende miljøer.
 • Volumet på TV og radio blir satt svært høyt 
 • At man ofte spør andre om å snakke saktere eller gjenta seg selv ofte
 • Endring av adferd, slik som mindre interesse i sosiale arrangementer eller mindre deltakelse i samtaler

For å lære mer, les mer om typiske tegn på hørselstap eller få en bedre forståelse om hvordan et hørselstap høres ut ved å høre på lydeksempler av typiske hørselstap.

Typer og årsaker til hørselstap

Typen hørselstap man får avhenger vanligvis av hvor problemet oppstår anatomisk i øret (i det indre, midtre  eller ytre øret) og hørselstapets alvorlighetsgrad: lett, moderat og stort til svært stort hørselstap. Hørselstap blir også definert ut i fra om bare ett eller begge ørene er rammet, og om det er medfødt eller forårsaket senere i livet. 

Tre kategorier blir ofte brukt til å skille mellom hvordan ulike hørselstap oppstår:

Grader av hørselstap

Grader av hørselstap kategoriseres inn i mild, moderat, stort, eller svært stort. For å få sjekket hvilken grad hørselstap du har og hvordan det best kan behandles, bør du ta kontakt med en audiograf eller Øre-Nese-Hals-lege og ta en hørselstest. Finn din nærmeste audiograf her.

Lett hørselstap
Svake lyder høres ikke. Det er vanskelig å forstå tale i støyende omgivelser.

Moderat hørselstap
Svake lyder og lyder med moderat styrke høres ikke. Det er veldig vanskelig å forstå tale i bakgrunnsstøy.

Stort hørselstap
Samtaler må være høylydte. Samtaler i grupper krever stor lytteanstrengelse.

Svært stort hørselstap
Man kan kun høre et fåtall svært høye lyder. Kommunikasjon uten høreapparat er ikke lenger mulig, selv med stor lytteanstrengelse.

Hørselstap i ett øre
Hørselstap blir også definert ut i fra om ett øre er svekket (ensidig hørselstap) eller begge (bilateralt hørselstap). Det er viktig å skille mellom dem da det er egne hørselsløsninger for ensidige hørselstap som ikke kan benyttes av en person med bilateralt hørselstap.

Medfødt vs. tilegnet hørselstap
Årsaker til hørselstap kan bli kategorisert inn i medfødt (hørselstap til stede ved fødsel) eller tilegnet (hørselstap til stede kort tid etter fødsel).

Behandling av hørselstap

Hvordan man velger å behandle et hørselstap varierer ut i fra typen og årsaken til hørselsnedsettelsen. Det beste valget man kan ta om man oppdager at man har et hørselstap, er å ta kontakt med en audiograf eller Øre-Nese-Hals-lege. De vil hjelpe deg med å ta en hørselstest og foreslå riktig hørselsløsning som passer til din situasjon og behov.

Fakta om hørselstap

 • Hørselstap rammer rundt 5% (466 millioner) mennesker verden rundt.
 • Det er beregnet at rundt 1 av 10 personer (rundt 900 millioner) vil ha et hørselstap innen 2050.
 • Omtrent 1 av 3 personer over 60 år har et hørselstap.
 • Omtrent 1,1 milliarder unge mennesker på verdensbasis blir utsatt for risikofylte støynivåer på fritiden
 • 60% av alle hørselstap som rammer barn kunne vært forebygget mot.
 • Omtrent 1 av hvert 1000 spedbarn har et hørselstap.
 • Kroniske øreinfeksjoner er en hovedårsak til hørselstap, ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO).
 • 65% av alle med hørselstap har et lett hørselstap, 30% har et moderat hørselstap, mens 5% har et stort eller svært stort hørselstap, ifølge forskning.
 • Flertallet av alle som har et hørselstap er personer i skole- eller yrkesaktiv alder.
 • Kun 1 av 5 personer som ville hatt nytte av et høreapparat bruker det.
 • Personer med hørselstap venter i gjennomsnitt 10 år før de tar grep.
Finn en audiograf/ØNH-lege nær deg

Finn en audiograf/ØNH-lege nær deg

Ta steget i dag - få hørselen sjekket hos en audiograf eller Øre-Nese-Hals-lege nær deg!

Finn en audiograf

Lær mer om hørselstap:

Fotnoter

*https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss