Roger™-mottakere

Disse mottakerne overfører signaler fra Roger-mikrofoner direkte til dine høreapparater eller til din cochleaimplantat-lydprosessor.

Roger med Paradise og Marvel

Roger streamer nå direkte til Paradise- og Marvel-høreapparater. Etter en enkel installasjonsprosess av mottakerne (gjennomføres av en audiograf/rådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral), kan du få fordelen av den dokumenterte ytelsen til Roger1, uten å måtte koble til en ekstern mottaker.

Ikon for Roger-installasjon

Roger designintegrert mottaker

Tilgjengelig i de samme fargene, er dette det perfekte supplementet til et Phonak-høreapparat eller utvalgte cochleaimplantater fra Cochlear, MED-EL og Advanced Bionics.

sky med roger-mottaker

Roger liten universell mottaker

Roger X er en liten universell Roger-mottaker som er kompatibel med så godt som alle høreapparater, CI-taleprosessorer eller streamere på markedet.

sky med roger universell mottaker

Roger induktiv halsslyngemottaker

Roger NeckLoop er en universell mottaker som er kompatibel med alle høreapparater og cochleaimplantater med telespole.

Les mer

Phonak Roger NeckLoop er en universell mottaker for høreapparater – produkt

Roger Focus II

Denne trådløse Roger-mottakeren hjelper barn med normal hørsel som sliter med å fokusere i situasjoner med mye støy.

roger focus II

Andre relevante produkter

Finn en Phonak hørselsspesialist i nærheten

Finn en audiograf/ØNH-lege i nærheten

Ta steget i dag – få hørselen sjekket hos en audiograf eller Øre-Nese-Hals-lege nær deg!

 

Finn en audiograf/ØNH-lege

1Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210