Roger Focus II Hearing Devices | Phonak

Roger Focus II

Helps your child to focus by delivering the teacher’s voice directly to your child’s ear

 • Product benefit icon alttext

  Mindre forstyrrelser

  Med bruk av Roger Focus mikrofon(er) blir det lettere å høre lærerens stemme slik at barnet kan konsentrere seg om det som blir sagt

 • Product benefit icon alttext

  Økt taleforståelse

  Children with UHL have better speech recognition in both quiet and noise compared to no technology¹

 • Product benefit icon alttext

  Perfekt tilpasning

  Denne lette mottakeren tilpasses barnets øre og sørger for å øke taletydeligheten - uten å hindre den naturlige hørselen

 • Product benefit icon alttext

  Volumkontroll

  Volum som er lett å justere for barnet, for optimal komfort og forståelse

 • Product benefit icon alttext

  Robust

  Vann- og støvavstøtende slik at ikke noe kommer i veien for at barnet skal ha det gøy

 • Product benefit icon alttext

  Mindre forstyrrelser

  Med bruk av Roger Focus mikrofon(er) blir det lettere å høre lærerens stemme slik at barnet kan konsentrere seg om det som blir sagt

 • Product benefit icon alttext

  Økt taleforståelse

  Forskning viser en forbedring i taleforståelsen med gjennomsnittlig 53 %

 • Product benefit icon alttext

  Perfekt tilpasning

  Denne lette mottakeren tilpasses barnets øre og sørger for å øke taletydeligheten - uten å hindre den naturlige hørselen

 • Product benefit icon alttext

  Volumkontroll

  Volum som er lett å justere for barnet, for optimal komfort og forståelse

 • Product benefit icon alttext

  Robust

  Vann- og støvavstøtende slik at ikke noe kommer i veien for at barnet skal ha det gøy

Roger Focus II Rechargeable Hearing Aids

Roger Focus II boasts an array of features, including rechargeability, lockable volume control, SlimTube and tamperproof battery door. It comes in two models: rechargeable (Roger Focus II) and a Zinc Air battery version (Roger Focus II-312). Roger Focus II-312 has a tamperproof battery door; keeping batteries away from curious fingers and mouths. The rechargeable model comes in a wide range of pediatric colors.  

Phonak Roger Focus II

Selv barn med normal hørsel sliter noen ganger med å fokusere i situasjoner med mye støy. Ved å sende stemmen til læreren direkte inn i øret kan Roger Focus hjelpe barn med ensidig hørselstap (UHL), auditiv persepsjonsforstyrrelse (APD) og autismespekterforstyrrelse (ASD). Enkelt forklart kan vi si at Roger Focus er en liten høyttaler som sitter i øret. Roger Focus kan sammenlignes med øretelefoner, den tar inn lyd når lydkilden (mikrofonen) er koblet til, men vil ikke forsterke lyden på samme måte som et høreapparat. Stemmen sendes direkte inn i ørene, slik at det blir lettere å oppfatte tale og forstå det som blir sagt.

Gary Rance (PhD), Associate Professor, Department of Audiology & Speech Pathology, The University of Melbourne

I vår studie av barn i skolealder med ASD kunne barn høre lærerens ord bedre, kommunisere bedre med medelever og var generelt mer deltakende i klasseromsaktiviteter.

Velg en farge

 • Receiver in canal

 • Receiver in canal

Velg farge på høreapparatet

Q2

Electric Green

Velg farge på høreapparatet

Electric Green ( Q2)

Q2
M6
T7
M8
T3
P6
M7
P8
H0
Q3

Velg en farge

 • Receiver in canal

 • Receiver in canal

Velg farge på høreapparatet

P8

Velvet Black

Velg farge på høreapparatet

Velvet Black ( P8)

P8
P6

Phonak Charger Combi BTE

Charger and protective hard case all-in-one

 
Phonak Charger Combi BTE
 

Further Roger products

Roger Focus II Hearing Solutions with Phonak

User instructions

Want to find out more about how to use your Roger Focus II? Consult our support section for useful instruction videos.

Learn more

Finn en Phonak høreapparatspesialist i nærheten

Finn en audiograf/ØNH-lege nær deg!

Ta steget mot bedre hørsel i dag - bestill time for å sjekke hørselen din.

Finn en spesialist

1 Rance, G., Saunders, K., Carew, P., Johansson, M., Tan, J. (2014). The use of listening devices to ameliorate auditory deficit in children with autism. The Journal of Pediatrics, 352 – 357.