Taleforståelse i klasserommet

Bedre taleforståelse og hørsel i klasserommet er avgjørende for barnets utdanning.

Delta aktivt i det moderne klasserommet

For alle barn, spesielt de med hørselsvansker, er det viktig å høre godt på skolen. Klasserom er et dynamisk sted for interaksjon og læring. For å kunne delta fullt ut trenger hvert barn å høre, ikke bare læreren men også klassekamerater og multimediaenheter i klasserommet. Med Roger for Skole er det en løsning for enhver situasjon.

Phonak For Skole

Roger For Skole

Roger For Skole er et lydutjevningsanlegg som installeres i klasserommet, slik at alle barn og lærere får lik mulighet til å delta og høre godt til tross for nedsatt hørsel.

Les om lydutjevningsanlegg til klasserom

 Roger Focus sammenkobles med annen Roger-teknologi og er utviklet for omgivelser med støy.

Roger Focus

Roger Focus er Phonak-løsningen for barn med ensidig hørselstap (UHL), auditiv persepsjonsforstyrrelse (APD) eller autisme (ASD) når det er støy og deres evne til å konsentrere seg påvirkes. 

Les om Roger Focus