På skolen

Trådløst skolesystem som gir elevene mulighet til å delta i alle situasjoner til tross for nedsatt hørsel.

Deltakelse gir bedre læring

Ekte og meningsfylt utdanning oppstår først når barna kan delta, og da må de kunne høre klart nok til å forstå. For barn med nedsatt hørsel kan det å oppfatte tale være en stor utfordring, og høreapparater alene er ofte ikke nok til å hjelpe dem.

Riktig løsning for enhver situasjon

For alle barn, særlig barn med hørselsproblemer, er det viktig å høre godt på skolen. I klasserommet skal barna fungere i samspill med hverandre, men først og fremst skal de lære noe. For å kunne delta fullt og helt må alle barna kunne høre læreren, men de må også kunne høre klassekamerater og andre lydkilder i klasserommet. Med Roger for skole og utdanning finnes det en løsning for enhver situasjon.

Vil du prøve produktene?

Kontakt oss for mer informasjon

Løsninger for å høre godt på skolen

Våre hørselsprodukter er avanserte, og brukervennlige mikrofoner som fanger opp stemmen på nært hold og overfører lyden til en mottaker. Eleven med nedsatt hørsel hører hva som blir sagt, uten forstyrrende støy og på tross av avstanden til den som snakker.

Roger-mottakere
Roger-mikrofoner

Roger-mottakere

Løsninger for alle høreapparater og implantater

Les mer

Roger-mikrofoner

Mikrofoner for lærere og klassekamerater som er lette å bruke og kompatible med hverandre.

Les mer
Viktoria, 23

Det er mulig å leve livet fullt ut, uansett hvor godt eller dårlig du hører

Våre Roger-produkter for skolen

Vil du prøve produktene?

Kontakt oss for mer informasjon

Finn en spesialist i nærheten

Finn en spesialist i nærheten

Ta neste steg og sjekk hørselen hos en spesialist

Finn en spesialist