Hvem betaler?

Veien til hjelpemidler

Veien til hjelpemidler

Som yrkesaktiv med nedsatt hørsel har du rett til nødvendige hjelpemidler. Slike hjelpemidler utleveres av Hjelpemiddelsentralen i ditt fylke og det betales av staten. Arbeidsgiver er også til en viss grad forpliktet til å bidra i tilretteleggingen for deg som har nedsatt hørsel. 

Går du på skole og har nedsatt hørsel gjelder det samme: Hjelpemiddelsentralen hjelper deg med å finne det utstyret du trenger og du betaler ikke selv for dette.

Kontakt oss for hjelp

Om du ønsker det kan du gjerne ta kontakt med oss. Vi kan, med utgangspunkt i dine utfordringer, fortelle deg hvordan de eventuelt kan løses. Men, og det er viktig, det er rådgiverne på Hjelpemiddelsentralen som sammen med deg tar avgjørelsen for hva du bør ha av utstyr.

Kontakt oss på info.wireless@phonak.no eller ring oss på 960 98 600

Finn en spesialist i nærheten

Finn en spesialist i nærheten

Ta neste steg og sjekk hørselen hos en spesialist.

Finn en spesialist