Klar for å lykkes

Uansett alder eller grad av hørselstap, tilbyr Phonak løsninger for ensidig hørselstap som er enkle å bruke, samtidig som det fortsatt er morsomt å lytte.

Valg av hørselsløsninger er like unikt som barnet

Ensidig hørselstap (UHL) er en type hørselsskade med normal hørsel på det ene øret og en grad av hørselstap på det andre. Det er anslått at opptil 6,3 %1, eller 4,4 millioner barn2, i USA lever med UHL. Phonak er dedikerte i å utvikle og forbedre behandlingstilnærmingen for UHL, slik at ingen barn skal bli hindret i å nå sitt fulle potensial.

UHLs påvirkning på barn

Ubehandlet UHL kan føre til forsinkelser i språkutviklingen. I tillegg kan det føre til at barnet blir utmattet, føler seg utenfor eller gi økt risiko for sosiale og følelsesmessige utfordringer. Forskning tyder på at:

  • Barn med UHL har 10 ganger større sannsynlighet for å måtte ta et skoletrinn om igjen enn barn med normal hørsel.3
  • De har 5 ganger større sannsynlighet for å trenge støttetjenester.4

Disse effektene er betydelige for de 1 av 1000 nyfødte som blir identifisert med UHL5 og de 3 av 100 barna som har UHL når de når skolealder.6

bilde jente på skolen
bilde tenåringsjente som klatrer opp en vegg

Hva eksperter anbefaler for UHL7

I et forsøk på å utvikle behandlingstilnærmingen for UHL, samlet Phonak et internasjonalt panel med eksperter for å diskutere ulike praksiser. De kom med følgende anbefalinger:

  • Inngripen før barnet er 6 måneder er viktig, da UHL kan påvirke barnets utvikling på en negativ måte. Dette inkluderer taleforståelse, kognisjon og tale-/språkutvikling.
  • Ulike hørselsteknologier bør vurderes som en del av tidlige tiltak for alle barn med UHL.
  • Audiografer har en viktig rolle når det gjelder å gi støtte, informasjon og ressurser til familier gjennom barnets hørselsreise.

Hvordan kan Phonak hjelpe

Vår visjon er å sikre suksessfull behandling for alle barn med UHL helt fra begynnelsen. Fordi det er mye som skal tas i betraktning ved valg av riktig hørselsteknologi, spesielt ettersom flere teknologier vokser frem, tilbyr Phonak en omfattende og brukervennlig portefølje med hørselsløsninger.

Valget av hørselsløsninger er like unikt som barnet

Ensidig hørselstap (UHL) er en type nedsatt hørsel der det er normal hørsel på det ene øret og en grad av hørselstap på det andre.

Selv det minste hørselstap innebærer at et barn har en ulempe når det kommer til å lytte og forstå tale. Det er derfor viktig å vurdere og håndtere barnets hørselstap og unike lyttebehov hos en høreapparatspesialist og utdanningspersonell for å sørge for at de er klare for å lykkes.

Hørselstap på én side som kan forbedres

Når barnet har en grad av hørselstap på én side som kan forbedres, leverer Phonak Sky™ M den aller beste ytelsen. Operativsystemet AutoSense Sky OS tilpasser seg automatisk barnets lyttebehov i hverdagen.

Mer informasjon om Phonak Sky M

Stort til svært stort hørselstap på én side

Alternativ A

Phonak CROS B er en mikrofon som er innebygd i kassen til et bak-øret-apparat, som fanger opp lyd fra øret med nedsatt hørsel og sender lyden til øret med normal hørsel med et lite Sky B BTE. Dette systemet bruker avansert behandling og er utmerket når et barn trenger å høre noen på siden med nedsatt hørsel.

Mer informasjon om Phonak CROS B

Stort til svært stort hørselstap på én side

Alternativ B

Roger™ Focus sammen med en Roger-mikrofon er et brukervennlig system som sender stemmen til en lærer eller klassekamerat rett til barnets øre med normal hørsel. Denne tilnærmingen eliminerer forstyrrende støy, slik at barnet kan høre og forstå mer av det som blir sagt, uansett hvor de sitter.

Mer informasjon om Roger™ Focus

Roger for alle barn med ensidig hørselstap

Hos Phonak mener vi at alle barn skal ha muligheten til å lykkes på skolen, og derfor tilbyr vi en serie Roger™-løsninger for alle barn med ensidig hørselstap, uansett hvilken type høreapparat de bruker daglig.

Mer informasjon om Roger-løsningene

Finn en Phonak-høreapparatspesialist i nærheten

Finn en spesialist i nærheten

Ta neste steg og sjekk hørselen hos en spesialist

Finn en spesialist

Referanser

1Ross, D.S., Visser, S.N., Holstrum, W.J., Qin, T, & Kenneson, A. (2010). Highly variable population-based prevalence rates of unilateral hearing loss after the application of common case definitions. Ear and Hearing. 31(1): 126-133. https://doi.org/10.1097/AUD.0b013e3181bb69db

2Central Intelligence Agency. (2017). The World Factbook. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html, 23. mai 2018.

3Bess, F.H. & Tharpe, A.M. (1986). Case history data on unilaterally hearing-impaired children. Ear and Hearing, 7, 14-19.

4Oyler, R.F., Oyler, A.L., & Matkin, N.D. (1988). Unilateral hearing loss: demographics and educational impact. Language, Speech, and Hearing Services in Schools. 19, 201–210. https://doi.org/10.1044/0161-1461.1902.201

5Prieve, B., Dalzell, L., Berg, A., Bradley, M., Cacace, A., Campbell, D. , DeCristofaro, J., Gravel, J., Greenberg, E., Gross, S., Orlando, M., Pinheiro, J., Regan, J., Spivak, L., & Stevens, F. (2000). The New York State universal newborn hearing screening demonstration project: Outpatient outcome measures. Ear and Hearing, 21 (2), 104–117.

6Bess, F. H., Dodd-Murphy, J., & Parker, R. A. (1998). Children with minimal sensorineural hearing loss: prevalence, educational performance, and functional status. Ear and Hearing, 19(5), 339-354.

7Bagatto, M., DesGeorges, J., King, A., Kitterick, P., Laurnagaray, D., Lewis, S.,…Tharpe, A.M. (2018). Kortfattede retningslinjer for praksis – Verktøy og hensyn for vurdering og håndtering av ensidig hørselstap hos barn Hentet fra https://www.phonakpro.com/evidence, 23. mai 2018.