Roger for små barn

Bruk av Roger allerede fra tidlig alder sikrer at barnet har full tilgang til tale i stadig skiftende og støyende miljøer.

Ørene er døråpninger til hjernen

Hvis du har valgt lytting og talespråk som kommunikasjonsmetode for barnet ditt, er det viktig at ingenting står i veien for disse "døråpningene". Hørselsteknologi bidrar til at barnets evne til å lytte, snakke og lese ikke blir hindret.1

  • Kontinuerlig bruk av riktig tilpassede høreapparater, kombinert med Roger, kan forebygge språkforsinkelser ved bruk i språkrike miljøer.2
  • Bruk av Roger fra tidlig alder kan gjøre en stor forskjell, og bidrar til at barn får tilgang til de 45 millioner ordene som er nødvendige for å være klar til skolestart.
  • Barn som er mobile tilbringer 42 % av dagen mer enn 2 meter unna foreldre eller omsorgspersoner.4 Roger kan bidra til å levere klar lyd også på avstand.
     
bilde av jente i døren til eventyrland

Flere samtaler, mer respons

Samtaler med familien bidrar til utvikling av språk, og små barn kan gå glipp av disse på grunn av avstand og støy. En nylig utført studie viste at ved å bruke et Roger-system hjemme, har barn tilgang til omtrent 11 flere ord per minutt sammenlignet med å bruke høreapparater alene.5 Tenk deg alle de samtalene som blir mulig bare ved å legge til Roger. Forskerne fant også ut:

  • 80 % av familiene fortalte at bruk av Roger ga bedre kommunikasjon når de snakket til barnet på avstand
  • 35 % opplevde at barna var mindre frustrerte når de brukte Roger

Enkel lytting

Utmattelse som følge av lytting kommer av den økte innsatsen barnet er nødt til å gi for å forstå hva som blir sagt, spesielt i situasjoner med støy eller på avstand. Selv barn med lett hørselstap er i denne risikogruppen.7

  • Symptomer på utmattelse som følge av lytting omfatter tretthet, søvnighet om morgenen, uoppmerksomhet, humørsvingninger og lærevansker.7
  • Barn med alvorlig og tilbakevendende utmattelse er i mindre grad i stand til å engasjere seg i daglige aktiviteter, gjør det gjerne dårligere på skolen, har forstyrret søvnmønster og forteller om redusert livskvalitet.8

Roger gir direkte tilgang til tale, og bidrar til at barnet ikke blir utslitt når dagen er omme.

bilde jente i sukkertøyland
bilde barn og voksen i lyttesituasjon

Roger bidrar til økt interaksjon mellom barnet og familien

Familien er barnets første introduksjon til samhandling med andre mennesker. For å kunne utvikle et eget talespråk må barnet høre stemmene og talen til omsorgspersonene rundt dem. Denne kontakten er vesentlig for barnets trygghet, harmoni og velvære.

Enten de sitter i baksetet i bilen, løper rundt i parken eller i barnehagen, vil barnet kunne høre og forstå tale som kommer fra alle retninger.

Roger og trådløst tilbehør

Roger er kompatibel med nesten alle høreapparater, cochleaimplantater og benforankrede høreapparater. Roger er den ideelle løsningen for å gi barn tilgang til flere ord og samtaler etter hvert som de begynner å utforske omgivelsene og verden blir fylt av flere lyder og støy.

Hos Phonak designer vi helhetlige løsninger som arbeider sammen, slik at barnet får den beste tilgangen til tale både på nært hold og på avstand. Det er dokumentert at Phonak Sky* høreapparater med den unike Roger and directional-innstillingen gir 26 % økt taleforståelse, sammenlignet med omnidireksjonal innstilling.6
 

 

Phonak Sky™ B
Roger™ Clip-On Mic

Phonak Sky™ B

Optimal hørselsportefølje for barn

Les mer

Roger™ Clip-On Mic

En diskré mikrofonen for foreldre

Les mer
Finn en Phonak-høreapparatspesialist i nærheten

Finn en spesialist i nærheten

Ta neste steg og sjekk hørselen hos en spesialist

Finn en spesialist

Referanser
 

1 Flexer, Carol (2018). The ears are doorways to the brain. Phonak Insight, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, fra 23. mai 2018.
2 McCreery, R. W., Walker, E. A., Spratford, M., Bentler, R., Holte, L., Roush, P., … Moeller, M. P. (2015). Longitudinal Predictors of Aided Speech Audibility in Infants and Children. Ear and Hearing, 36, 24S–37S. https://doi.org/10.1097/AUD.0000000000000211
3 Hart, B. & Risley, T. (1995). Meaningful differences in the everyday experience of young American children. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing.
4 Mulla, I., & McCracken, W. (2014). Frequency modulation for preschoolers with hearing loss. Seminars in Hearing, 35(03), 206–216. https://doi.org/10.1055/s-0034-1383505
5 Benitez-Barrera, C..R, Angley G., & Tharpe, A.M. (2018). Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 61, 399-409. https://doi.org/10.1044/2017_JSLHR-H-17-0168
6 Jones, C., & Rakita, L. (2016). A powerful noise-fighting duo: RogerTM and Phonak directionality. Phonak Field Study News, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, 23. mai 2018.
7 Hornsby, B.W. , Naylor, G., & Bess, F. H. (2016). A taxonomy of fatigue concepts and their relation to hearing loss. Ear and Hearing, 37 Suppl 1, e1-e10. https://doi.org/10.1097/AUD.0000000000000289
8 Garralda, M.E. & Rangel, L. (2002). Annotation: chronic fatigue syndrome in children and adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43 (2), 169-176. http://dx.doi.org/10.1111/1469-7610.00010
*Sky V and Sky B devices with direct audio input (DAI)