Phonak Remote app

Phonak Remote-appen gjør smarttelefonen om til en avansert fjernkontroll for Phonak-høreapparater.

Phonak Remote-appen gir mer kontroll og fleksibilitet for Phonak-høreapparater ved bruk av Bluetooth®-tilkobling. Når det er installert, kan du kontrollere volumet og bytte programmene på høreapparatet.

Kompatibilitet med smarttelefoner

Phonak Remote-appen kan brukes på Bluetooth®-aktiverte smarttelefoner.

Hvis du vil sjekke om smarttelefonen din er kompatibel, kan du gå til Compatibility Checker (Kompatibilitetssjekk)

Kompatibilitet til høreapparater

Fungerer med høreapparater med Bluetooth©-tilkobling.

For øvrige høreapparater må du bruke Phonak RemoteControl app.  

To view the user guide you must have Adobe Acrobat installed. Please visit Adobe.com to download.  

Du må ha Adobe Acrobat installert for å kunne se bruksanvisningen. Gå til Adobe.com for å laste det ned.  

Andre relevante produkter

Apple, the Apple logo, iPhone, iPad and iOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Android, Google Play and the Google-Play-Logo are trademarks of Google Inc.

Apple, Apple-logoen, iPhone, iPad og iOS er varemerker for Apple Inc. som er registrert i USA og andre land.
Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker som tilhører Google Inc.