Phonak Remote app

Phonak Remote app gjør smarttelefonen om til en fjernkontroll for dine Phonak Audéo™ B-Direct-høreapparater.

Phonak Remote-appen gir mer kontroll og fleksibilitet for Phonak-høreapparater ved bruk av Bluetooth®-tilkobling. Når det er installert, kan du kontrollere volumet og bytte programmene på høreapparatet.

Kompatibilitet med smarttelefoner

Phonak Remote-appen kan brukes på Bluetooth®-aktiverte smarttelefoner.

Hvis du vil sjekke om smarttelefonen din er kompatibel, kan du gå til Compatibility Checker (Kompatibilitetssjekk)

Kompatibilitet til høreapparater

Fungerer med høreapparater med Bluetooth©-tilkobling.

For øvrige høreapparater må du bruke Phonak RemoteControl app.  

Du må ha Adobe Acrobat installert for å kunne se bruksanvisningen. Gå til Adobe.com for å laste det ned.  

Du må ha Adobe Acrobat installert for å kunne se bruksanvisningen. Gå til Adobe.com for å laste det ned.  

Andre relevante produkter

Apple, Apple-logoen, iPhone, iPad og iOS er varemerker for Apple Inc. som er registrert i USA og andre land.
Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker som tilhører Google Inc.

Apple, Apple-logoen, iPhone, iPad og iOS er varemerker for Apple Inc. som er registrert i USA og andre land.
Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker som tilhører Google Inc.