Privacy Notice - myPhonak Junior app

Sist oppdatert: 18.10.2022

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan personopplysningene dine blir samlet inn og behandlet i tilknytning til myPhonak Junior-applikasjonen ("mobilappen") eller myPhonak-nettportalen sammen med all tilknyttet teknologi for å få tilgang til eller på annen måte bruke mobilappen («mobiltjeneste») som beskrevet nedenfor.

Denne personvernerklæringen kan fra tid til annen bli oppdatert. I så fall vil vi informere deg om at denne personvernerklæringen er endret, og datoen for "sist oppdatert" øverst i dette dokumentet vil bli endret. Vi anbefaler at du regelmessig leser denne personvernerklæringen.

1. Behandlingsansvarlig

Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Sveits (www.sonova.com), ("Sonova AG") er behandlingsansvarlig for innsamling av bruks- og atferdsdata fra mobilappen og de tilkoblede høreapparatene.

Audiografer kan imidlertid også fungere som behandlingsansvarlig, men kun når du oppretter og logger på med B2C-kontoen i mobilappen for å bruke Remote Support-tjenesten. Disse tjenestene er bare tilgjengelige i visse land og via utvalgte audiografer.

2. Formål med behandling og innsamlede personopplysninger

a. Ingen pålogging nødvendig

i. Analyse for produkt- og tjenesteforbedring

    Formål

    - Sikre tilgjengeligheten av mobiltjeneste
    - Forbedre bruksytelsen til mobilappen
    - Oppdage problemer med høreapparat og forbedre produktet
    - Oppdage problemer og forbedre mobilappen

    Juridisk grunnlag

    - Samtykke

    Innsamlede personopplysninger

    - Bruksdata (f.eks. mobil enhet, mobilapp og bruk av denne, tilstand til høreapparat, språkenhet ...)
    - Atferdsdata (f.eks. bruk av høreapparat – brukstid i forskjellige lydmiljøer, batteriladesykluser, interaksjoner med høreapparatet som fjernstyring og justeringer)

Umiddelbart etter innsamlingen blir opplysningene avidentifisert i systemene våre. Eventuell behandling for analyse utføres bare med avidentifiserte personopplysninger. Du kan velge å si ja til slik innsamling av opplysninger under oppsett av mobilappen eller si ja eller nei senere i innstillingene i delen for juridiske innstillinger for mobilappen.

b. Pålogging nødvendig

i. Opprette B2C-konto

    Formål

    - Tilby Remote Support-tjeneste

    Juridisk grunnlag

    - Fullbyrdelse av kontrakten med audiograf

    Innsamlede personopplysninger

    - Kontaktopplysninger (e-postadresse tilordnet kontoen)
    - ID-opplysninger (fornavn og etternavn)

ii. Remote Support-tjeneste

    Formål

    - Tilby ekstern tilpasning og hjelpe brukere med bruk av høreapparater

    Juridisk grunnlag

    - Fullbyrdelse av kontrakten med audiograf

    Innsamlede personopplysninger

    - Høreapparatdata (brukstid)
    - Mobildata (scenarionavn/basenavn)
    - Nettverkstype

3. Utlevering av dine personopplysninger

Sonova AG kan utlevere dine personopplysninger til følgende tredjeparter:

- Audiografer, ved bruk av Remote Support-tjeneste, når disse er tilgjengelige
- Andre selskaper i konsernet, f.eks. datterselskaper
- Forretningspartnere, underleverandører og leverandører av tredjepartstjenester, f.eks. Microsoft, Salesforce, Sendgrid, Twilio og/eller Wirsys, Adobe Campaign Manager, Google Inc., Apple Inc., Survey Monkey
- Andre organisasjoner og offentlige organer, inkludert politimyndigheter, slik loven krever

Før vi utleverer personopplysninger til andre tredjeparter, vil vi eksplisitt be deg om ditt samtykke. Hvis vi imidlertid er forpliktet til å utlevere personopplysninger uten ditt samtykke, vil vi bare utlevere personopplysninger som er strengt nødvendige for det formålet for å oppfylle våre juridiske forpliktelser.

4. Dataoverføringer

Vi gjør oppmerksom på at de ovennevnte tredjepartene kan være lokalisert utenfor ditt hjemland. Derfor vil personopplysningene dine kunne overføres til land som ikke gir samme beskyttelsesnivå for personopplysninger. I slike tilfeller vil vi iverksette tilstrekkelige tiltak inkludert egnede organisatoriske, tekniske og juridiske sikkerhetstiltak for å styre den aktuelle overføringen og for å sikre at det nødvendige beskyttelsesnivået er etablert i henhold til gjeldende lov. 

5. Lagring av opplysninger 

Sonova AG vil oppbevare personopplysningene dine i en minimumsperiode som står i forhold til tiden som kreves for å oppfylle formålene beskrevet i foregående avsnitt. Hvis gjeldende lover eller andre forskrifter krever en lengre oppbevaringsperiode, vil vi bruke den lengre oppbevaringsperioden for å oppfylle våre juridiske forpliktelser.

Personopplysningene dine behandlet av audiograf for formålene ved Remote Support-tjenesten tjenesten vil bli lagret i samsvar med gjeldende lover. Kontakt audiografen for å få informasjon om de spesifikke oppbevaringsperiodene vedkommende benytter.

6. Dine rettigheter

Innenfor rammeverket for innsamling og behandling av personopplysningene dine, og i henhold til gjeldende lov, kan du ha rett til å be om innsyn i, retting av og sletting av personopplysningene dine og til begrensning av behandlingen. Du kan også motsette deg behandlingen, be om dataportabilitet, trekke tilbake samtykket ditt når som helst, og i noen jurisdiksjoner gi instruksjoner for hvordan personopplysningene dine skal behandles posthumt. Du kan utøve dine rettigheter ved å bruke kontaktinformasjonen i avsnittet Kontakt oss nedenfor, eller ved å kontakte audiografen, hvis dine rettigheter gjelder personopplysninger som behandles i forbindelse med Remote Support-tjenesten.

Merk at din rett til å gjøre disse rettighetene gjeldende ikke er absolutt. Den er underlagt begrensninger i gjeldende lov.

Hvis du mener at behandlingen av personopplysningene dine er i strid med gjeldende lov, kan du også sende inn en klage til den lokale tilsynsmyndigheten eller kompetent kontrollorgan. 

7. Lenker til tredjeparter

Mobilappen kan inneholde lenker til andre nettsteder eller innhold som tilhører eller kommer fra tredjeparter, eller lenker til nettsteder og funksjoner i bannere eller annen reklame. Slike eksterne lenker blir ikke undersøkt, overvåket eller kontrollert for nøyaktighet, tilstrekkelighet, gyldighet, pålitelighet, tilgjengelighet eller fullstendighet av Sonova.

8. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, eller om behandlingen av personopplysningene dine, kan du kontakte vårt personvernteam på privacy@sonova.com eller +41 58 928 01 01.