Tinnitus Balance-portefølje

Virkelig lindring fra tinnitus

Få riktig balanse

Phonak Tinnitus Balance-porteføljen gjør en forskjell

Phonaks Tinnitus Balance-portefølje gjør det mulig for deg og din høreapparatspesialist for tinnitus å tilpasse en tinnitushåndteringsplan basert på lydterapi som passer dine unike behov, for å lindre tinnitus hele dagen.

Porteføljen består av tre nøkkelelementer som er vesentlige for din personlige tinnitushåndteringsplan: Tinnitus Balance høreapparater, en støygenerator med bredbånd og ytterligere lydterapi via en iOs- eller Android-app. Et digitalt trådløst tilbehør for overføring av lyd til Tinnitus Balance-høreapparatene kompletterer denne fleksible løsningen.

Ikke la deg skremme av det faktum at Phonak tinnitusenheter også er høreapparater. De er tinnitusløsninger. Det er en klar forbindelse mellom tinnitus og hørselstap, som kan være så lite at du knapt legger merke til det.

Vurdering av en høreapparatspesialist, som omfatter en hørselstest sammen med tinnitusanalysen, spiller en vesentlig rolle under tilpassing av Phonak Tinnitus Balance-porteføljen til dine behov.

Phonak Tinnitus Balance-portefølje

 

 

Forklaring:

1) Kun forsterkning

2) Forsterkning pluss Tinnitus Balance støygenerator eller bare støygenerator

3) Forsterkning med ComPilot II / ComPilot Air II

4) Kombinasjon av 1, 2 og 3

5) Ikke-korrigerbart hørselstap

Tenk på Phonak Tinnitus Balance-porteføljen som en flerfunksjonell lommekniv, som er satt sammen av mange nyttige verktøy som kan brukes som og når du trenger dem til ulike oppgaver. Sammen med høreapparatspesialisten velger du de løsningene som passer best for dine tinnitusbehov, og du kan selv veksle mellom disse verktøyene ut fra hva du trenger.

Phonak Tinnitus Balance-høreapparater

Phonak Tinnitus Balance-høreapparater. Behandlingen av tinnitus omfatter lydforsterkning, lydberikelse og rådgivning for å redusere stress og oppnå lindring. Enhetene som danner kjernen av Phonak Tinnitus Balance-porteføljen er høreapparatene våre

Våre høreapparatserier, Audéo, Naída, Boléro samt Virto, har vår unike Tinnitus Balance støygenerator. Ikke la deg skremme av det faktum at Phonak tinnitusenheter også er høreapparater. Det er en klar forbindelse mellom tinnitus og hørselstap, som kan være så lite at du knapt legger merke til det.

Tinnitus Balance støygenerator

Tinnitus Balance støygenerator er en funksjon i alle Phonaks høreapparater for tinnitus og bruker prinsippene for lydterapi. Den fungerer ved å sende lyd til øret for å distrahere deg fra den tinnitusen du oppfatter, og dermed blande ringingen fra tinnitus med bakgrunnen.

 

 

Finn en Phonak høreapparatspesialist i nærheten

Finn en spesialist i nærheten

Ta neste steg og sjekk hørselen hos en spesialist

Finn en spesialist