Roger™-teknologi

Bruk Roger i utfordrende lyttesituasjoner som restauranter, møter på jobb/skole og sosiale aktiviteter for å øke hørselsytelsen.

Forbedrer hørselsytelsen i støy og på avstand1

31 % av høreapparatbrukere rapporterer at de fortsatt har utfordringer i situasjoner med støy2. Det er her Roger digital trådløs teknologi virkelig utmerker seg.

 

Streamer direkte til høreapparatene

RogerDirect fra Phonak er den første i bransjen som gjør det mulig for Roger-mikrofoner å streame lyd direkte til dine høreapparater. Etter en enkel installasjon av Roger mottakeren i høreapparatet (gjøres av en audiograf/rådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral), får du fordelen av Roger i støyende omgivelser og over avstand1, uten å uten å koble til en ekstern mottaker.

 

Økt taleforståelse

Roger-teknologien måler kontinuerlig støynivået i omgivelsene og tilpasser mikrofonens volum automatisk. Hvis støynivået øker, tilpasser Roger seg deretter, og sørger for at stemmen til den som snakker prioriteres over bakgrunnsstøyen. Høreapparatbrukere forstår nesten ti ganger bedre med Roger-teknologi i støy og på avstand enn normalthørende.1

 
venn på restaurant med roger select
 
venn hjemme med roger select
 

Forbedrer lytteopplevelsen i grupper

MultiBeam-teknologi gir deg muligheten til å oppleve svært god taleforståelse i gruppesamtaler. Ved å bruke flere mikrofoner, som peker i seks forskjellige retninger, beregnes og sammenlignes tale i 360 grader for å automatisk velge retningen med best klarhet. Dette gjør det mulig å høre hva som blir sagt, uansett hvor en stemme kommer fra. Taleforståelse øker med opptil 61 % i en gruppesamtale i sterk støy.3

 

Få tilgang til tale fra flere deltakere

MultiTalker-nettverket, som fungerer automatisk og som er unikt for Roger, gjør det mulig å bruke flere Roger-mikrofoner samtidig i ett nettverk. På denne måten får du tilgang til tale og samtaler fra flere deltakere.

 
 

Roger-mikrofoner for alle situasjonerProdukter med Roger-teknologi

Finn en audiograf i nærheten

Finn en audiograf/ØNH-lege nær deg!

Ta neste steg og få hørselen sjekket av en spesialist

Finn en audiograf

Fotnoter

1 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.
2 Abrams, H. B., & Kihm, J. (2015). An Introduction to MarkeTrak IX: A New Baseline for the Hearing Aid Market. Hearing Review, 22(6), 16.
3 Basert på foreløpige data. Vitenskapelig artikkel og Field Study News under arbeid, tilgjengelig fra slutten av 2019 på www.phonakpro.com/evidence.