Roger™-mottakere

Disse mottakerne sender signalet fra en Roger-mikrofon direkte til lydprosessoren til høreapparatet eller cochleaimplantatet. Med flere kategorier tilgjengelig finnes det en løsning som er riktig for deg.

  • Product benefit icon alttext

    Koble til og du er klar

    Så fort Roger mottakerne er koblet til eller installert i høreapparatene eller cochleaimplantatet, er du klar til å bruke hvilken som helst Roger trådløs-mikrofon

  • Product benefit icon alttext

    Flott utseende

    Tiltalende løsninger for Phonak-høreapparater og cochleaimplantater

Roger med Paradise og Marvel

Roger streamer nå direkte til Paradise- og Marvel-høreapparater. Etter en enkel installasjonsprosess av mottakerne (gjennomføres av en audiograf/rådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral), kan du få fordelen av den dokumenterte ytelsen til Roger1, uten å måtte koble til en ekstern mottaker.

Ikon for Roger-installasjon

Roger designintegrert mottaker

Tilgjengelig i de samme fargene, er dette det perfekte supplementet til et Phonak-høreapparat eller utvalgte cochleaimplantater fra Cochlear, MED-EL og Advanced Bionics.

sky med roger-mottaker

Roger liten universell mottaker

Roger X er en liten universell Roger-mottaker som er kompatibel med så godt som alle høreapparater, CI-taleprosessorer eller streamere på markedet.

sky med roger universell mottaker

Roger induktiv halsslyngemottaker

Roger MyLink er en universell mottaker som er kompatibel med alle høreapparater og cochleaimplantat med telespole.

roger induktiv halsslyngemottaker

Roger Focus

Denne trådløse Roger mottakeren hjelper barn med normal hørsel som sliter med å fokusere i støyende situasjoner. 

roger induktiv halsslyngemottaker

Koble til og du er klar

Når du er koblet til høreapparatet eller cochleaimplantatet, er du klar til å bruke hvilken som helst trådløse Roger-mikrofon

Roger for alle

Uansett hvilket høreapparat eller cochlea-implantat du bruker, finnes det en kompatibel Roger-mottaker

Flott utseende

Roger designintegrerte mottakere for Phonak høreapparater og utvalgte cochlea-implantater skaper et flott utseende

Andre relevante produkter

Hør bedre enn normalthørende

Hør bedre enn normalthørende

Det er vitenskapelig dokumentert at Roger hjelper høreapparatbrukere med å forstå nesten 10 ganger bedre i støy og på avstand enn normalthørende1.

Les mer

Finn en Phonak hørselsspesialist i nærheten

Finn en audiograf/ØNH-lege i nærheten

Ta steget i dag - få hørselen sjekket hos en audiograf eller Øre-Nese-Hals-lege nær deg!

 

Finn en audiograf/ØNH-lege

1Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210