Forståelse i klasserom

Forbedret hørsel og forståelse i klasserommet utgjør en positiv forskjell i barnets utdanning

Virkelig og meningsfull utdanning oppstår når barn kan høre klart, forstå og delta. Elever krever klar tilgang til stemmen til læreren, spesielt i støyende situasjoner og på avstand.

Phonak Roger™ Touchscreen Mic

Roger™ Touchscreen Mic

En trådløs løsning som forbedrer taleforståelse i klasserommet

Les mer

Phonak Roger Focus

Roger Focus

Den diskré bak-øret-mottakeren minimerer forstyrrende bakgrunnsstøy for barn med normal hørsel, men som har oppmerksomhetsrelaterte utfordringer

Les mer

Phonak Roger Dynamic SoundField

Roger Dynamic SoundField

SoundField-teknologi forsterker lærerens stemme, og gir elever best mulighet for å lære

Les mer