Hørsel i skolen

Trådløst skolesystem som gir elever med nedsatt hørsel mulighet til å delta i alle situasjoner på skolen.

Deltakelse gir bedre læring

Meningsfull og optimal læring oppstår først når barna kan delta, og da må de kunne høre klart nok til å forstå hva som blir kommunisert. For barn med nedsatt hørsel kan det å oppfatte tale være en stor utfordring, og høreapparater alene er ofte ikke nok til å hjelpe dem.

Skreddersydde løsninger for alle situasjoner

For alle barn, særlig barn med nedsatt hørsel, er det viktig å høre godt på skolen. I klasserommet skal barna fungere i samspill med hverandre, men først og fremst skal de lære noe. For å kunne delta fullt og helt må barna kunne høre læreren, men de må også kunne høre medelever og andre lydkilder i klasserommet. Med Roger for skole og utdanning finnes det en løsning for enhver situasjon.

Løsninger for å høre godt på skolen

Våre hørselsprodukter er avanserte og brukervennlige, med mikrofoner som fanger opp stemmen på nært hold og overfører lyden til en mottaker. Eleven med nedsatt hørsel hører hva som blir sagt, uten forstyrrende støy og på tross av avstanden til den som snakker.

Roger-mottakere
Roger-mikrofoner

Roger-mottakere

Løsninger for alle høreapparater og implantater

Les om Roger-mottakere

Roger-mikrofoner

Mikrofoner for lærere og klassekamerater som er lette å bruke og kompatible med hverandre.

Les om Roger-mikrofoner
Viktoria, 23

Det er mulig å leve livet fullt ut, uansett hvor godt eller dårlig du hører

Finn en spesialist i nærheten

Finn en spesialist i nærheten

Ta steget og ta en hørselstest hos en spesialist

Finn en spesialist

Roger™-teknologi

Bruk Roger i utfordrende lyttesituasjoner som restauranter, møter på jobb og skoleaktiviteter for å øke hørselsytelsen.

Forbedrer hørselsytelsen i støy og på avstand1

31 % av høreapparatbrukere rapporterer at de fortsatt har utfordringer i situasjoner med støy2. Det er her Roger digital trådløs teknologi virkelig utmerker seg.

 

Streamer direkte til høreapparatene

RogerDirectTM fra Phonak er den første i bransjen som gjør det mulig for Roger-mikrofoner å streame lyd direkte til dine høreapparater. Etter at audiografen har installert Roger-mottakeren i høreapparatet, får du fordelen av den dokumenterte ytelsen til Roger, i støy og på avstand1, uten å måtte koble til en ekstern mottaker.

 

Økt taleforståelse

Roger-teknologien måler kontinuerlig støynivået i omgivelsene og tilpasser mikrofonens volum automatisk. Hvis støynivået øker, tilpasser Roger seg deretter, og sørger for at stemmen til den som snakker prioriteres over bakgrunnsstøyen. Høreapparatbrukere forstår nesten ti ganger bedre med Roger-teknologi i støy og på avstand enn normalthørende.1

 
venn på restaurant med roger select
 
venn hjemme med roger select
 

Forbedrer lytteopplevelsen i grupper

MultiBeam-teknologi gir deg muligheten til å oppleve svært god taleforståelse i gruppesamtaler. Ved å bruke flere mikrofoner i seks forskjellige retninger beregnes og sammenlignes tale fra 360 grader for å automatisk velge retningen med best klarhet. Dette gjør det mulig å høre uansett hvor en stemme kommer fra. Taleforståelse øker med opptil 61 % i en gruppesamtale i sterk støy.3

 

Få tilgang til tale fra flere deltakere

MultiTalker-nettverket, som fungerer automatisk og som er unikt for Roger, gjør det mulig å bruke flere Roger-mikrofoner samtidig i ett nettverk. På denne måten får du tilgang til tale og samtaler fra flere deltakere.

 
 

Roger-mikrofoner for alle situasjonerProdukter med Roger-teknologi

Fotnoter

1 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.
2 Abrams, H. B., & Kihm, J. (2015). An Introduction to MarkeTrak IX: A New Baseline for the Hearing Aid Market. Hearing Review, 22(6), 16.
3 Basert på forløpige data. Vitenskapelig artikkel og Field Study News under arbeid, tilgjengelig fra slutten av 2019 på www.phonakpro.com/evidence.