Kontakt Phonak

Phonak-kontor og klinikk er stengt for besøkende, dette for å redusere risiko for spredning av Corona-virus.

Adresse

MERK AT ALL POST OG REPARASJONER AV HØREAPPARAT SKAL SENDES TIL:

Sonova Norway AS
Postboks 525 Sentrum
0105 Oslo

Butikk-og servicetilbud, Eterno AS

Øvre Vollgate 6, 1 etg
0158 Oslo

Åpent alle hverdager mellom 10.00 -16.00. Inngang på gateplan

Bestillingsside:  www.høreapparat.no
Epost: butikk@eterno.no
Bestillingstelefon: 940 99 500 - Åpent: 10:00 - 14:00

Besøksadresse klinikk

Øvre Vollgate 6, 5.etg
0158 Oslo

Åpent alle hverdager mellom 08:00 - 16:00

Telefon: +47 960 98 600
Faks: +47 22 41 66 44
E-post: norge@phonak.com

Phonak Roger wireless

Øvre Vollgate 6, 5 etg.
0158 Oslo

Telefon: +47 960 98 600
E-post: info.wireless@phonak.no

høreapparater
høreapparater