Brukerstøtte for Audéo™ V

Bli vant til ditt Audéo V høreapparat

Finn svarene på mange av dine spørsmål på lysbildene nedenfor. Vær oppmerksom på at disse lysbildene gjelder for modellen Audéo V 312. Selv om de fleste instruksjonene også gjelder for andre Audéo V-apparater, bør du laste ned appen for modellspesifikke instruksjoner eller lese bruksanvisningen i nedlastingsdelen nedenfor.

Kom i gang

visual

Battery change

Take the sticker off the battery.

visual

Battery change

Find the battery door and open it.

visual

Battery change

Put the battery into the battery door. Make sure the + side faces up.

visual

Battery change

Close the battery to turn ON the device.

visual

Insert device

Identify the RIGHT (red) and LEFT (blue) device by color coding of the earpiece.

visual

Insert device

Hold the hearing aid at the tube close to the earpiece.

visual

Insert device

Insert the earpiece into your ear opening.

visual

Insert device

Place the device body behind your ear. The earpiece should still be in your ear opening.

visual

Insert device

If there is a cord to secure your device by the earpiece, tuck it into the bowl of your ear.

Digital veiledning

Hvordan du renser et I-Øret (RIC) høreapparat