Phonak produktstøtte

Nyttig informasjon om best mulig bruk av de mange produktene som Phonak tilbyr