Instruksjonsvideoer for Roger™ Focus

Slik kobler du til en mikrofon

Slik setter du inn et batteri

Slik setter du inn Roger Focus