Instruksjonsvideoer for Roger™ Clip-On Mic

Slik kommer du i gang

Daglig bruk

Slik kobler du til en mikrofon

Slik demper du en mikrofon

Slik lytter du til TV


Slik lytter du til TV med cinch-adapter