Bruksanvisninger for Phonak Virto Marvel

Bruksanvisning for høreapparater

Phonak Virto M-Titanium

  Bruksanvisning

 • Bruksanvisning: Phonak Virto M-Titanium (pdf)
 • Andre veiledninger

 • Brosjyre: Phonak Virto Marvel (pdf)

Slik rengjør du et spesialtilpasset høreapparat med støpt propp

NB! Videoen er uten lyd og med engelsk tekst

 
 

Phonak Virto M-10 NW O

  Bruksanvisning

 • Bruksanvisning: Phonak Virto M-10 NW 0 (pdf)
 • Andre veiledninger

 • Brosjyre: Phonak Virto Marvel (pdf)
 • Slik kobler du din iPhone/Android til ditt Phonak Marvel-apparat (pdf)
 • Slik kobler du Phonak Marvel til myPhonak-appen (pdf)

Slik rengjør du et spesialtilpasset høreapparat med støpt propp

NB! Videoen er uten lyd og med engelsk tekst

 

Slik kobler du høreapparatene til iPhone
NB! Videoen har engelsk tekst

 

Slik kobler du høreapparatene til Android
NB! Videoen har engelsk tekst

 

Hvordan sette opp Phonak TV Connector?

 

Phonak Virto M-312 NW O

  Bruksanvisning

 • Bruksanvisning: Phonak Virto M-312 NW O (pdf)
 • Andre veiledninger

 • Brosjyre: Phonak Virto Marvel (pdf)
 • Slik kobler du din iPhone/Android til ditt Phonak Marvel-apparat (pdf)
 • Slik kobler du Phonak Marvel til myPhonak-appen (pdf)

Slik rengjør du et spesialtilpasset høreapparat med støpt propp

NB! Videoen er uten lyd og med engelsk tekst

 

Slik kobler du høreapparatene til iPhone
NB! Videoen har engelsk tekst

 

Slik kobler du høreapparatene til Android
NB! Videoen har engelsk tekst

 

Hvordan sette opp Phonak TV Connector?

 

Phonak Virto M-312

  Bruksanvisning

 • Bruksanvisning: Phonak Virto M-312 (pdf)
 • Andre veiledninger

 • Brosjyre: Phonak Virto Marvel (pdf)
 • Slik kobler du din iPhone/Android til ditt Phonak Marvel-apparat (pdf)
 • Slik kobler du Phonak Marvel til myPhonak-appen (pdf)

Slik rengjør du et spesialtilpasset høreapparat med støpt propp

NB! Videoen er uten lyd og med engelsk tekst

 

Slik kobler du høreapparatene til iPhone
NB! Videoen har engelsk tekst

 

Slik kobler du høreapparatene til Android
NB! Videoen har engelsk tekst

 

Hvordan sette opp Phonak TV Connector?

 

FAQ - Ofte stilte spørsmål - Phonak Virto™ Marvel


Hva er batterilevetiden for Virto M-312?

Batterilevetiden avhenger av hvor ofte og hvor lenge høreapparatene brukes til å streame medier, samt graden av hørselstap. I gjennomsnitt oppnås 60 timers bruk fra ett batteri i størrelse 312. Beregningen er basert på 16 timer med daglig bruk med åtte timers bruk av AutoSense OS™ 3.0, fire timer med Bluetooth-streaming og fire timers bruk av TV Connector. Uten trådløs streaming vil brukeren få 83 timers batterilevetid fra ett batteri i størrelse 312 (ca. én uke basert på en gjennomsnittlig brukstid på 12 timer daglig).

Høreapparatet mitt virker ikke. Hva skal jeg gjøre?

Hvis Virto M ikke virker, bør du først ta ut batteriet og sette inn et nytt. Husk å vente minst tre minutter etter at du har tatt av klistremerket, før du setter det nye batteriet inn i høreapparatet. Deretter bytter du voksfilter. Hvis høreapparatet fremdeles ikke virker etter dette trinnet, bør du kontakte audiografen for å få hjelp til feilsøking.

Hvilke telefoner vil fungere med Phonak Marvel-høreapparater? 

Nesten alle mobiltelefoner vil fungere, så lenge telefonen støtter trådløs Bluetooth-teknologi. På denne siden kan du søke opp din mobiltelefon for å se om den er kompatibel med høreapparatene. Phonak Marvel-høreapparater er godkjente for Bluetooth-versjon 4.2.

 • For telefonsamtaler og lydoverføring: alle telefoner som støtter Bluetooth 2.1 og nyere
 • For myPhonak-appen må telefonen oppfylle følgende minstekrav: Bluetooth 4.2; iOS-versjon 10.2.1; Android 6.0 eller nyere.

Hvordan aktiveres Bluetooth-sammenkoblingsmodus i Virto Marvel M-312?

Hvis du vil aktivere Bluetooth-sammenkoblingsmodus i Virto M-312, åpner du og lukker deretter batteridekselet. Sammenkoblingsmodus vil være aktiv i tre minutter.

Hvilke Phonak-apper er kompatible med Virto M-312?

Virto Marvel er kompatibel med myPhonak-appen og kan brukes til å streame fra tusenvis av andre apper fra tredjeparter.

Hvordan kan jeg svare på anrop med trykknappen på Virto M-312?

Trykk raskt på trykknappen på ett av høreapparatene for å svare på et anrop. Trykk på og hold inne trykknappen i minst to sekunder for å avvise et anrop. Du kan gjøre dette med trykknappen på hvilket som helst av høreapparatene dine.

Trenger jeg en Roger-mikrofon i tillegg til Phonak Marvel-høreapparater?

Kanskje, det avhenger av ditt hørselstap og lyttebehov. Utover en avstand på 1,5 meter har selv de mest avanserte høreapparatene begrensninger, og her kommer Roger-mikrofoner inn i bildet. Roger styrker signal-til-støy-forholdet, noe som gir deg bedre taleforståelse på avstand og i støy. 

Hvor langt kan høreapparatene mine være fra Roger-mikrofonen?

Streamingavstanden vil avhenge av flere faktorer, blant annet hvor dypt i øret Virto M-312 sitter, hvilken Roger-mikrofon som brukes, og miljøet som Roger brukes i. Roger vil alltid gi større streamingavstand innendørs, fordi signalet reflekteres av veggene.

Hvordan skal jeg rengjøre Virto Marvel-høreapparatene?

Rengjør høreapparatene ved å ta dem ut av øret og tørke dem med en ren, tørr klut eller C&C-serviett. Åpne batteridekselet, vend høreapparatet opp-ned slik at batteriskuffen vender ned, og bruk en liten børste med myk bust til å rengjøre trykknappen, mikrofonportene og batteriskuffen for støv og smuss. Når høreapparatet ikke er i bruk, bør du holde batteridekselet åpent for at det skal komme luft gjennom de interne kretsene og bevare batterilevetid. Hvis du har voksfilter, skal dette skiftes ut regelmessig, for å sikre at det kan komme lyd ut av høreapparatet. Høreapparatene kan oppbevares i et etui eller et spesiallaget tørkesett over natten.

Er Virto Marvel-høreapparater vanntette?

Virto M-Titanium og Virto M-10 er klassifisert som IP68, men Virto Marvel-høreapparater er ikke vanntette og skal tas av før du dusjer, bader, svømmer eller utfører andre aktiviteter som vil utsette høreapparatene for vann eller omfattende fuktighet.

Er Virto Marvel oppladbar?

Nei, alle Virto Marvel-modeller bruker zink-air-batterier.

Har Virto Marvel et telespolealternativ til bruk i et rom med teleslynge?

Telespoler er tilgjengelige i alle Virto Marvel-modeller, unntatt Virto M-312 trådløs.

Hvor er Bluetooth-antennen på Virto M-312?

Bluetooth-antennen i Virto M-312 trådløs modell ligger inni selve høreapparatet.

Er det trygt å ha en Bluetooth-antenne i øret?

Mengden radiofrekvensenergi som kroppen utsettes for, er så lav at det ikke er noen forutsett risiko.

Har Virto M-312 flymodus?

Ja, gjør følgende for å aktivere flymodus: åpne batteridekselet til høreapparatet, hold deretter trykknappen inne i syv sekunder mens du lukker batteridekselet. Mens du er i flymodus, fungerer høreapparatet normalt, men vil ikke kunne koble til eller streame fra en sammenkoblet Bluetooth-enhet. Flymodus deaktiveres ved å åpne og lukke batteridekslet. 

Jeg har dusjet med høreapparatene, hva gjør jeg?

Fungerer apparatene etter du dusjet med de? Høreapparatene er støv- og vannavstøtende, og vil som regel tåle et uhell slik som dette. Vi anbefaler så klart ikke at det gjøres regelmessig.

Hvis noe sånt som dette har skjedd kan det være greit å tørke høreapparatene. Det kan gjøres med diverse tørkeutstyr man kan kjøpe fra vår service-partner Eterno. Hvis du har oppladbare høreapparater kan du legge tabletten inne i tørkeboksen (noen tørkebokser har en beholder for dette i lokket). Hvis ikke kan du legge det inne i en tørkeboks. Jeg legger ved en lenke til begge disse produktene. Eterno - Tørketabletter og Eterno - Tørkekopp

Hvis høreapparatene ikke fungerer i det hele tatt kan du få en audiograf til å se på de, eller sende de inn til oss så vi kan reparere de. Vi anbefaler at du sender de til vår postboksadresse.
Sonova Norway AS
Postboks 525 Sentrum
0105 Oslo

FAQ - Ofte stilte spørsmål - Phonak Virto™ M-Titanium


Er Virto M-Titanium-høreapparater vanntette?

Virto M-Titanium er klassifisert som IP68, men høreapparatene er ikke vanntette og skal tas ut før du dusjer, bader, svømmer eller utfører andre aktiviteter som vil utsette høreapparatene for vann eller omfattende fukt.

Hvordan skal jeg rengjøre Virto M-Titanium-høreapparatene?

Rengjør høreapparatene ved å ta dem ut av øret og tørke dem med en ren, tørr klut eller C&C-serviett. Bruk en liten børste med myk bust til å rengjøre trykknappen, mikrofonportene og batteriskuffen for støv og smuss. Når høreapparatet ikke er i bruk, bør du holde batteridekselet åpent for at det skal komme luft gjennom de interne kretsene og bevare batterilevetid. Hvis du har voksfilter, skal dette skiftes regelmessig, for å sikre at det kan komme lyd ut av høreapparatet. Høreapparatene kan oppbevares i et etui eller et spesiallaget tørkesett over natten.

Er Virto M-Titanium oppladbar?

Nei, Virto M-Titanium bruker utskiftbare zinc-air-batterier.

Kan jeg justere Virto M-Titanium-høreapparater ved hjelp av myPhonak-appen?

Nei, Virto M-Titanium er ikke Bluetooth-kompatibel og kan ikke brukes med myPhonak-appen.

Har Virto M-Titanium Bluetooth-streaming?

Nei, Virto M-Titanium har ikke Bluetooth-streaming.

Kan jeg bruke en Roger™-mikrofon med Virto M-Titanium?

Noen Virto M-Titanium-modeller er kompatible med Roger-mikrofoner ved hjelp av en ekstern mottaker. Spør audiografen hvis du ønsker mer informasjon. 

Jeg har dusjet med høreapparatene, hva gjør jeg?

Fungerer apparatene etter du dusjet med de? Høreapparatene er støv- og vannavstøtende, og vil som regel tåle et uhell slik som dette. Vi anbefaler så klart ikke at det gjøres regelmessig.

Hvis noe sånt som dette har skjedd kan det være greit å tørke høreapparatene. Det kan gjøres med diverse tørkeutstyr man kan kjøpe fra vår service-partner Eterno. Hvis du har oppladbare høreapparater kan du legge tabletten inne i tørkeboksen (noen tørkebokser har en beholder for dette i lokket). Hvis ikke kan du legge det inne i en tørkeboks. Jeg legger ved en lenke til begge disse produktene. Eterno - Tørketabletter og Eterno - Tørkekopp

Hvis høreapparatene ikke fungerer i det hele tatt kan du få en audiograf til å se på de, eller sende de inn til oss så vi kan reparere de. Vi anbefaler at du sender de til vår postboksadresse.
Sonova Norway AS
Postboks 525 Sentrum
0105 Oslo