Daglig bruk av høreapparater

Ofte stilte spørsmål

Hva gjør jeg når høreapparatene høres svakere ut enn vanlig / ingen lyd?

Først kontrollerer du om volumkontrollen fungerer, og om det er mulig å skru opp volumet. Dette gjør du ved å holde høreapparatet i hånden og lukke den. Høreapparatet skal nå lage en plystrelyd. Kontroller om det er ørevoks eller fuktighet på slangen eller øreproppen. Rengjør om nødvendig.

Kontroller at batteriet er satt inn riktig. Hvis du ikke opplever noen forbedring, bytter du batteriet. Hvis problemet vedvarer, kontakter du audiografen.

Hva gjør jeg dersom batteriet lades ut for raskt?

Sett inn et nytt batteri, og merk deg nøyaktig hvor lenge det varer. Så kontakter du audiografen med informasjonen for å få hjelp og råd.

Hvor lenge kan jeg oppbevare batteriene? Blir de utladet på et tidspunkt?

Dagens høreapparatbatterier fungerer på grunnlag av sink og oksygen. Det er derfor du alltid finner et farget klistremerke på den ene siden av høreapparatbatteriet. Dette klistremerket holder batteriet så godt som lufttett. Så fort du fjernet dette klistremerket aktiveres sink/luft-batteriet ved å trekke oksygen gjennom små hull. Derfor skal du aldri fjerne klistremerket før du skal bruke batteriet. Det anbefales at du fjerner klistremerket fra batteriet, og venter omtrent 2 minutter før du setter inn batteriet.

Hva gjør jeg hvis jeg hører sprake- eller summelyder?

Kontroller om det er ørevoks eller fuktighet på slangen eller øreproppen. Kontroller slangen for skader (fargeendringer, herding eller sprekker), og skift ut om nødvendig. Hvis problemet vedvarer, kontakter du audiografen.

Hva gjør jeg hvis høreapparatet lager plystrelyder?

Kontroller at øreproppen sitter riktig og godt. Hvis det gjør det, men problemet likevel vedvarer, skal du oppsøke audiografen og få øret undersøkt.

Hva gjør jeg hvis jeg opplever smerte eller betennelse i ørene?

Ta ut høreapparatet og kontakt audiografen. Kontakt lege hvis problemet vedvarer.