Høreapparatbatterier

Ofte stilte spørsmål

Standard Zinc Air og Mercury Free Zinc Air høreapparatbatterier

Hvorfor tilbyr vi Mercury Free-batterier?

De er miljøvennlige.

Mens batteriteknologien går fremover, ligger fokuset nå på kvikksølvfrie batterier.

Flere og flere land gjør det nå påbudt å bruke batterier uten kvikksølv, og antallet stiger hvert år. Mercury Free-teknologien er toppmoderne og det eneste batteriet som oppfyller den nye IEC-standarden for høreapparater som streamer. Nøkkelparameteren i IEC-standarden er 15 minutter sammenhengende streaming. I løpet av disse 15 minuttene trekkes det svært sterk strøm fra batteriet, og hvis ikke batteriet er spesiallaget for dette formålet, er det en risiko for at høreapparatet stopper eller får avbrudd.

Hvordan skiller Mercury Free-batterier seg fra standard batterier? Hva er forskjellen med tanke på ytelse?

Levetiden til Mercury Free-batterier og standard batterier er den samme når de brukes i høreapparater i samme kategori. Mercury Free-batterier er også mer miljøvennlige fordi de ikke er tilsatt kvikksølv.

Mercury Free er utviklet for nye krav til høreapparater med trådløs funksjonalitet.

Merk: Vær oppmerksom på at batterilevetiden vanligvis er kortere for høreapparater med trådløse funksjoner enn de uten. Dette er uavhengig av batterisammensetning (Mercury Free eller Standard Zinc Air).

Kan Mercury Free-batterier brukes i alle høreapparater?

Ja.

Hvorfor har Zinc Air høreapparatbatterier en flik?

Zinc Air høreapparatbatterier bruker luft som en energikilde, og fliken forsegler lufthullene på batteriet. Når denne fliken fjernes, tar det omtrent to minutter før høreapparatbatteriet er aktivert/ladet.

Da kan batteriskuffen lukkes. Hvis ikke, kan batteriet i verste fall bli skadet, og vil ikke få tilbake det normale spenningsnivået som trengs.

Husk at du ikke må fjerne fliken før høreapparatbatteriet skal brukes. Levetiden til batteriet forlenges ikke ved å sette på fliken igjen.

Hvor lang holdbarhet har Zinc Air-batteriet?

Våre batterier har en minimum holdbarhet på to år. Denne kan imidlertid ikke garanteres dersom batteriene har blitt oppbevart feil.

Hvordan bør høreapparatbatterier oppbevares?

Optimal oppbevaringstemperatur for høreapparatbatterier er mellom 10 og 25 °C. Varme kan forkorte holdbarheten, og fuktige omgivelser er ikke egnet for oppbevaring. Unngå å oppbevare høreapparatbatterier i kjøleskapet.

Kontakt med metallgjenstander, slik som nøkler eller mynter, kan føre til at høreapparatbatteriet kortslutter. Det anbefales derfor å unngå å oppbevare løse batterier i vesker og lommebøker.

Hva gjør jeg hvis noen svelger et batteri?

Høreapparatbatterier, enten de er brukte eller nye, må oppbevares utilgjengelig for små barn og kjæledyr for å forhindre at de svelger et batteri. Kontakt lege umiddelbart hvis noen svelger et batteri.

Hvilke størrelser kommer høreapparatbatterier i?

Standardstørrelsene til høreapparatbatteriene er 10, 13, 312 og 675. De er fargekodet for enkel identifisering:

 • størrelse 10: gul
 • størrelse 312: brun

 • størrelse 13: oransje

 • størrelse 675: blå

Hvordan får høreapparatbatteriet best mulig ytelse?

Sørg for å beskytte

lufthullene på høreapparatbatteriet mot fuktighet. Hvis du slår av høreapparatet når det ikke er i bruk, vil det også forlenge levetiden til batteriet. Tørk batteriet dersom det blir vått på grunn av svette eller annet.

Hvor lang er driftstiden til et høreapparatbatteri?

Driftstiden til et høreapparatbatteri er avhengig av hvor mange timer det blir brukt hver dag, forsterkningen og type/funksjoner til høreapparatet som blir brukt. Streaming har en direkte påvirkning på driftstiden til et batteri på grunn av

den sterke strømmen som høreapparatet trekker i denne modusen. Siden streamingmodus aktiveres automatisk, varierer driftstiden til batterier

etter hvor ofte og hvor lenge streaming er aktivt i løpet av dagen.

Betyr flere lufthull lengre batterilevetid og større kraft?

En viktig faktor for lengre batterilevetid og større kraft er kvaliteten og utformingen av elektrodene. Antall og størrelse (diameter) til lufthullene har også en

innvirkning på kraften til batteriet.

Hvordan kaster jeg et brukt høreapparatbatteri?

Zinc Air knappeceller er klassifisert som ufarlig avfall. Det anbefales imidlertid å ta med batteriene til vanlige lokale innsamlingssteder for batterier

slik at de kan resirkuleres.

Hvorfor fungerer ikke høreapparatet selv om batteriet er nytt?

Det kan være flere årsaker til dette. Her er noen ting du kan kontrollere:

 • Det har ikke gått nok tid til at batteriet har blitt aktivert/"ladet" etter fjerning av fliken.
 • En bulket batterioverflate gir dårlig kontakt med batteriterminalen på høreapparatet.
 • Batteriet er dødt (selv om det er helt nytt). Dette skjer veldig sjelden. Men det kan skje når det ikke er aktivert på riktig måte. Oppsamlet smuss på batteriterminalen til høreapparatet gir dårlig kontakt.
 • Batteriet passer ikke inn i batteriskuffen på høreapparatet (noen batteriskuffer er designet med et mindre hulrom der batteriets negative pol plasseres).

Hvis høreapparatet ikke fungerer skikkelig etter at et nytt batteri er satt inn, vent to minutter etter at du har fjernet fliken før bruk. Hvis det ikke hjelper, tar du med høreapparatet til audiografen for videre feilsøking.

Når kan et høreapparatbatteri utvide seg og lekke?

Hvis det utladede batteriet blir stående i høreapparat etter endt levetid, kan fuktighet påvirke kjemien i batteriet og føre til at det sveller, spesielt i ekstreme værforhold, som for eksempel i tropiske miljøer. Fjern batteriet fra høreapparat når det slutter å virke.

Hvorfor varer høreapparatbatteriet plutselig kortere tid?

Statistikk viser at årsakene til kort levetid i de fleste tilfeller ikke nødvendigvis er produksjonsfeil, men i stedet:

 • Miljøpåvirkning (f.eks. luftfuktighet, temperatur).
 • Personlige hørselsvaner har endret seg (lengre bruk per dag, høyere støynivå, nye funksjoner på høreapparatet blir brukt).
 • Høreapparatet var i bruk lengre enn vanlig (f.eks. en kveld

  i teateret).

 • Høreapparatet er nytt, eller type eller merke høreapparat er endret.
 • Det nye høreapparatet har ekstra funksjoner som krever mer energi.

Feil bruk kan også redusere driftstiden til høreapparatbatteriet, f.eks.:

 • Batterifliken er fjernet og aktiveringsperioden er for kort. Den må gå to minutter eller mer før det settes inn i høreapparatet.
 • Høreapparatet blir ikke slått av om natten eller over en lang periode uten bruk.
 • Batteriet mister kapasitet på grunn av kortslutning når det behandles feil (f.eks. gjennom kontakt med metallgjenstander).
 • Batteriet oppbevares i høye temperaturer (f.eks. i en bil som står parkert i solen).

Power one ACCU plus-batterier (celler)

I hvilke størrelser er power one ACCU plus-batterier tilgjengelig?

De oppladbare høreapparatbatteriene er tilgjengelig i størrelsene p10accu, p13accu, p312accu og p675accu.

Til hvilke høreapparater kan jeg bruke power one ACCU plus-batterier?

De kan brukes i de fleste høreapparater i riktig størrelse. Flere power one-ladeløsninger kan brukes til å lade ACCU plus-batteriene.

Hva er hovedfordelene med power one ACCU plus-batterier med NiMH-teknologi?

Disse raskt oppladbare batteriene er miljøvennlige. Ved å bruke våre oppladbare knappeceller, bidrar du til å beskytte miljøet. De oppladbare batteriene inneholder ikke tungmetaller som kvikksølv, kadmium eller bly.
Disse NiMH-batteriene med høy ytelse karakteriseres av en utrolig pålitelighet og kvalitet uten noen minneeffekt. Alle power one-batterier er laget i Ellwangen i Tyskland og går gjennom strenge sikkerhets- og kvalitetskontroller.

Hvordan skal jeg behandle power one ACCU plus-batterier?

Sørg for at polene til power one ACCU plus og innsiden til apparatet holdes rene. For best resultater og produktlevetid bør du unngå utladinger eller kortslutninger i batteriet til enhver tid. Batteriene kan oppbevares i romtemperaturer på 20–25 °C uten at det påvirker levetiden.

Hvorfor fungerer ikke mine nye power one ACCU plus-batterier skikkelig?

Lading i dårlige ladeenheter uten batteriindikator og stoppfunksjon
kan skade batteriene eller påvirke kapasiteten til cellen. Vi anbefaler derfor at du bruker våre power one ladeløsninger.

Hvor lang driftstid kan jeg forvente av mine oppladbare høreapparatbatterier?

Fysisk betingede oppladbare høreapparatbatterier (NiHM-teknologi) har lavere energitetthet sammenlignet med Zinc Air høreapparatbatterier (primærceller). Dette uttrykkes gjennom lavere kapasitet, som tilsvarer omtrent 1/10 av kapasiteten til primærceller. Til gjengjeld kan de oppladbare høreapparatbatteriene lades ca. 500 ganger.
I høreapparater kan du regne med at batterikapasiteten holder til én dag, i beste fall, og det samme høreapparatet med Zinc Air-batterier holder i minst 10 dager.

Har et nytt power one ACCU plus-batteri sin fulle kapasitet umiddelbart?

Nei. Et nytt oppladbart batteri når ikke sin fulle kapasitet før det har gått gjennom noen oppladings-/utladingssykluser.

Hvordan skal jeg lade og oppbevare power one ACCU plus-batterier?

Det anbefalte temperaturområdet for lading og oppbevaring er romtemperatur (20–25 °C).

Skal jeg ta ut power one ACCU-batteriet dersom høreapparatet ikke skal brukes på en stund?

Ja. Selv i passiv tilstand sirkulerer det en svak strøm som kan føre til dyp utlading etter en stund. Dyp utlading kan skade batteriet, og føre til et permanent tap av kapasitet.

Kontakt audiografen hvis du ønsker mer informasjon.