Praktiske vedlikeholds tips for ditt høreapparat

Hearing Aid Care Infographics

Generelt råd

Det er viktig å behandle høreapparatet med forsiktghet. Du ønsker å ha apparatet i orden i mange år, og minimere potensielle problemer under daglig bruk. Høreapparater er robuste, men de tåler ikke feil bruk. Under vil du finne verdifulle vedlikeholdstips. 

Beskytt høreapparatet mot smuss

Pass alltid på at fingrene dine er rene og tørre før du berører høreapparatet. Mikrofoninngangen er svært liten og kan bli blokkert ved feil håndtering.

Beskytt høreapparatet mot fuktighet!

Fjern høreapparatene før dusj eller bad. Rengør ørene før du setter inn høreapparatet igjen. Vær oppmerksom på at fuktighet og kondens kan skade elekronikken i høreapparatet. Du bør derfor ikke gå fra apparatet på badet.Vi anbefaler at du fjerner batteriet fra enheten om natten, og la batterirommet være åpent . Det er viktig at du tørker apparatet innimellom med tørketabletter.

Hold apparatet vekk fra barn og dyr

Oppbevar ditt høreapparat ute av rekkevdidde for barn og dyr. Apparater som er fjernet men ikke slått av kan produsere høyfrekvente toner som kan være svært plagsomt for noen hunder.

Unngå kontakt med hårspray og sminke.

De fine partiklene i hårspray eller pulvermake-up kan tette mikrofoninngangen og volumkontrollbryteren. Fjern høreapparatene dine før du bruker kroppspleieprodukter.

Den rette håndteringen

For å være fullstendig funksjonelt må høreapparatene dine være rene hele tiden. Rengjør apparatene med en myk, tørr klut. Bruk aldri alkohol, løsemidler eller rengjøringsmidler. 

Oppbevar høreapparatene et trygt sted

Når høreapparatene ikke er i bruk, er det best å holde dem i et tørkesett. Oppbevar høreapparatene i etuiet for å beskytte dem mot skader og smuss. Hvis høreapparatene ikke skal være i bruk en stund må batteriene fjernes.

All reparasjon må gjøres av en spesialist

Skrutrekkere og olje er fienden til alle høreapparater, Hvis de kommer i kontakt med elektroniske eller mikromekaniske systemer, kan det føre til uopprettelig skade. Den delikate teknologien er svært følsom og kan ødlegges ved feil håndtering.