Tilvenning til høreapparat

Når du har levd med hørselstap i en lengre periode, kan du bli overrasket over alle lydene som kommer tilbake når du først bruker høreapparatene. Til å begynne med kan noen lyder føles for sterke, noe som kan være litt overveldende. Over tid vil hjernen din lære på nytt hvilke lyder den skal fokusere på og hvilke den kan ignorere og avvise. Vær tålmodig, men dersom du opplever problemer eller ubehag, bør du kontakte audiografen.

Når du har levd med hørselstap i en lengre periode, kan du bli overrasket over alle lydene som kommer tilbake når du først bruker høreapparatene. Til å begynne med kan noen lyder føles for sterke, noe som kan være litt overveldende. Over tid vil hjernen din lære på nytt hvilke lyder den skal fokusere på og hvilke den kan ignorere og avvise. Vær tålmodig, men dersom du opplever problemer eller ubehag, bør du kontakte audiografen.

Det første møtet med høreapparatet

Det er viktig at du har på deg høreapparatene så mye som mulig så fort du mottar dem, selv om det kan oppleves slitsomt i starten. Dine første erfaringer er viktige for at du kan forklare audiografen din hvordan lyden oppleves i de forskjellige miljøene du møter i løpet av en dag. Ved ditt neste klinikkbesøk blir det da lettere for audiografen å skreddersy innstillingene til nettopp deg og ditt bruk.

Vi har samlet noen tips og triks, slik at du kan få mest mulig glede og nytte av høreapparatene dine. Følg instruksjonene nøye, og hvis du har spørsmål eller problemer, kan du kontakte audiografen din.

Audiograf og pasient tester hørselen

Hvor lang tid tar det å bli vant til høreapparater?

Selv om du umiddelbart vil merke effekten som høreapparatene har på hørselen din, tar det vanligvis noen måneder før du er helt vant til dem.  Høreapparater er et hjelpemiddel, men ikke nye ører. Dette gjør at lyden kan oppleves annerledes enn hva du har vært vant med. 

Hvordan justere volumet

Moderne høreapparater velger automatisk passende volum når de slås på. Ingen andre justeringer er nødvendig. Om du velger å justere volumet manuelt, enten ved hjelp av høreapparatene eller med myPhonak-appen, er det viktig at du ikke justerer lyden for høyt – det hjelper sjeldent med forståelsen.

Å være en aktiv deltaker i samtaler

Selv personer uten hørselstap synes noen ganger det kan være vanskelig å henge med i samtaler, særlig hvis flere snakker samtidig. Etter hvert som du får erfaring med høreapparatene, vil disse situasjonene bli enklere å håndtere og du vil føle deg tryggere. Dersom du opplever at høreapparatene ikke er tilstrekkelig hjelp for å høre det som blir sagt, så kan du i tillegg bruke hørselshjelpemidler i kombinasjon med ditt høreapparat. Les mer om våre hjelpemidler; Roger™-mikrofoner og Phonak PartnerMic™.

Offentlige steder

Teatre, religiøse bygninger, konferansesaler og lignende steder, kan være utfordrende lyttemiljøer for høreapparatbrukere på grunn av akustikken. Ideelt sett bør du finne en sitteplass foran eller midt i rommet. Det er her akustikken vanligvis er best.  Noen offentlige steder har eget teknisk utstyr for å gjøre det enklere å oppfatte tale. Vi anbefaler å spørre ansatte i lokalet (gjerne på forhånd) om hjelp med å koble deg på eventuelt hørselsustyr (f.eks teleslynge eller Phonak Roger).

Se på TV og lytte til radio

Å oppfatte tale fra TV og radio kan for mange være en utfordring. Da kan en ekstra lytteenhet være løsningen. Finn ut mer om bruk av TV Connector og Roger™-teknologi for å koble lydkilder (f.eks. TV og radio) til høreapparatene.

Koble høreapparatene til smarttelefonen

For å gjøre det enklere å håndtere telefonsamtaler, finnes det løsninger som kobler høreapparatene til din smarttelefon. De fleste moderne høreapparater kan kobles direkte til en smarttelefon. Audiografen kan gi deg råd om en løsning som fungerer best for deg.

Høreapparatene Phonak Paradise og Phonak Marvel gjør det mulig å ha hands-free samtaler som direkte streamer lyd fra iOS, Android eller andre Bluetooth®-aktiverte enheter.

Samtaler kan besvares eller avvises med et enkelt trykk på knappen på høreapparatet, selv om telefonen er på andre siden av rommet. Du kan til og med stille inn telefonvarslene til å høres i høreapparatene, om du ønsker.

Eksempler på Phonak-høreapparater med direkte tilkobling til smarttelefoner er Naída Paradise, Audéo™ Paradise, Audéo™ Marvel, Virto™ Marvel, Bolero™ Marvel, og Sky™ Marvel