Slik lærer du opp hørselen

Det er aldri enkelt å begynne med noe nytt

Under justeringsperioden kan det være slitsomt med alle de nye lydene du hører. Bruk tid til å venne deg til høreapparatet. En positiv innstilling og besluttsomhet til å høre og forstå bedre er svært viktig for fremgangen.

Enkel hørsel trinn for trinn

Ikke dra på konsert når høreapparatet er helt nytt. Vær tålmodig – hørselen trenger erfaring først, spesielt i vanskelige høresituasjoner.

Slik lærer du opp hørselen

Øv hver dag

Du vil merke det. Du vil nyte livet mer og mer for hver dag. I begynnelsen bruker du høreapparatet bare noen få timer om dagen. Øk lengden på denne perioden gradvis for hver dag. Gjør deg kjent med øvelsene som er listet opp her, og utfør dem alltid i riktig rekkefølge.

Gå til oversikt over øvelser