Tilvenning til høreapparatet

Når du har levd med hørselstap i en lengre periode, kan du bli overrasket over alle lydene som kommer tilbake når du først bruker høreapparatene. Til å begynne med kan noen lyder føles for sterke, noe som kan være litt overveldende. Over tid vil hjernen din lære på nytt hvilke lyder den skal fokusere på og hvilke den kan ignorere og avvise. Vær tålmodig, men dersom du opplever problemer eller ubehag, bør du kontakte audiografen.

Det første møtet med høreapparatet

Dine første erfaringer er viktige for vellykket justering av høreapparatene. Vi har samlet noen tips og triks, slik at du kan ha full nytte av og få mest mulig ut av høreapparatene dine.

Følg instruksjonene nøye, og hvis du har spørsmål eller problemer, kan du kontakte audiografen.

Hvor lang tid tar det å bli vant til høreapparater?

Selv om du umiddelbart vil merke effekten som høreapparatene har på hørselen din, tar det vanligvis noen måneder før du er helt vant til dem.

Justere volumet

Moderne høreapparater velger automatisk passende volum når de slås på. Ingen andre justeringer er nødvendig. Hvis du bestemmer deg for å justere volumet ved hjelp av høreapparatene eller med myPhonak-appen, må du ikke gjøre det for sterkt  – det hjelper sjelden med forståelsen.

Å være en aktiv deltaker i diskusjoner

Selv personer uten hørselstap synes noen ganger det kan være vanskelig å følge med på diskusjoner, spesielt hvis flere snakker samtidig. Flytt deg nærmere den personen du ønsker å høre og fokuser på ham eller henne. Etter hvert som du får erfaring med høreapparatet, vil disse situasjonene bli enklere og du vil føle deg tryggere. Ekstra enheter, som mikrofoner, kan også være nyttige i slike situasjoner. Du kan finne ut mer om en passende løsning hos audiografen.

Finn ut mer om Roger™-mikrofoner og Phonak PartnerMic™.

Offentlige steder

Teatre, religiøse bygninger, konferansesaler og lignende steder kan by på en utfordrende lyttesituasjon for høreapparatbrukere på grunn av akustikken. Ideelt sett bør du finne en sitteplass foran og midt i rommet. Det er her akustikken vanligvis er best. Ikke sitt for nær den som snakker, men nær nok til å se ansiktet hans/hennes. Noen offentlige steder har eget teknisk utstyr for å gjøre det enklere å høre og forstå. Bare spør på forhånd eller når du kommer dit.

Følge TV- og radioprogrammer

Noen ganger er det ikke mulig å forstå hvert eneste ord på TV eller radio. I stedet for bør du forsøke å konsentrere deg om det samlede innholdet. I disse situasjonene kan en ekstra lytteenhet bidra til å gi høreapparatene et løft.

Finn ut mer om bruk av TV Connector og Roger™-teknologi for å koble lydkilder til høreapparatene.

Bruke høreapparatene sammen med en telefon

Som høreapparatbruker har du mange muligheter til å forbedre hvordan du håndterer telefonsamtaler. Audiografen kan gi deg råd om en løsning som fungerer best for deg.

Høreapparatene Phonak Paradise og Phonak Marvel gjør det mulig å ha håndfrie samtaler som direkte streamer lydinnhold fra iOS, Android eller andre Bluetooth®-aktiverte enheter.

Samtaler kan besvares eller avvises med et enkelt trykk på knappen, selv om telefonen er på andre siden av rommet. Du kan til og med stille inn telefonvarslene til å høres i høreapparatene.

Eksempler på Phonak-høreapparater med direkte tilkobling til smarttelefoner er Audéo™ Paradise, Audéo™ Marvel, Virto™ Marvel, Bolero™ Marvel, Naída™ Marvel, Sky™ Marvel

Det første møtet med høreapparatet

Dine første erfaringer er viktige for vellykket justering av høreapparatet. Vi har samlet noen tips og råd til deg, slik at du kan ha full nytte av høreapparatet. Benytt alle de mulighetene som en moderne hørselsløsning kan tilby!

I tillegg må du følge de instruksjonene som fulgte med høreapparatet. Hvis du har spørsmål eller problemer, kan du kontakte audiografen.

Justere volum etter situasjon

Moderne høreapparater velger automatisk passende volum når de slås på. Det er ikke nødvendig med andre justeringer. Hvis du justerer volumet manuelt eller med myPhonak app, er det viktig at det ikke stilles for høyt. Det hjelper sjelden på forståelsen. Ikke forsøk å forstå noen som snakker lavt fra lang avstand. Det klarer ikke et friskt øre heller.

Høreapparatet – en del av livet

Akkurat som briller eller kontaktlinser, kan et høreapparat føles rart i begynnelsen. Men etter en kort periode med justeringer vil dette endre seg. Gi deg selv tid til å bli vant til det. Men dersom du opplever problemer eller smerter, bør du kontakte audiografen.

Å være en aktiv deltaker i diskusjoner


Selv personer uten hørselstap synes det kan være vanskelig å følge med på diskusjoner, spesielt hvis flere snakker samtidig. Flytt deg nærmere den personen du ønsker å høre og fokuser på ham eller henne. Etter hvert som du får erfaring med høreapparatet, vil disse situasjonene bli enklere og du vil føle deg tryggere. Ekstra lytteenheter kan også være nyttige i slike situasjoner. Du kan finne ut mer hos og diskutere dette med audiografen. De kan også gi deg mer informasjon om hvilke ekstra enheter som passer best til dine behov

Les mer om Roger-teknologi

Offentlige steder

Teatre, religiøse bygninger, konferansesaler og lignende steder kan by på en akustisk utfordring for høreapparatbrukere. Ideelt bør du finne deg et sete i den delen der akustikken er best. Det er vanligvis foran og i midten av rommet. Ikke sitt for nære den som snakker, men nære nok til å se ansiktet hans/hennes. Noen offentlige steder har eget teknisk utstyr for å gjøre det enklere å høre og forstå. Bare spør når du kommer dit.

Følge TV- og radioprogrammer

Noen ganger er det ikke mulig å forstå hvert eneste ord. I slike tilfeller bør du forsøke å konsentrere deg om det samlede innholdet. I slike tilfeller kan også egnet ekstra lytteutstyr være nyttig.

Les mer om Tv Connector

Bruke høreapparatet sammen med telefonen

Som høreapparatbruker har du mange muligheter til å forbedre hørsel og forståelse i forbindelse med telefonsamtaler. Audiografen kan gi deg råd om hvilken løsning som er best for deg.

Les mer om DECT-telefon eller EasyCall

To ører hører bedre enn ett

Dersom man har bilateralt hørselstap, får man tilpasset et høreapparat til hvert øre. Det vil gi deg som høreapparatbruker et helt nytt nivå på høringen. Det er en grunn til at mennesker har to ører, og det gir mening å bruke to høreapparater dersom du har hørselstap på begge ørene.

Les mer om ensidig hørselstap