Tilvenning til høreapparatet

Det første møtet med høreapparatet

Dine første erfaringer er viktige for vellykket justering av høreapparatet. Vi har samlet noen tips og råd til deg, slik at du kan ha full nytte av høreapparatet. Benytt alle de mulighetene som en moderne hørselsløsning kan tilby!

I tillegg må du følge de instruksjonene som fulgte med høreapparatet. Hvis du har spørsmål eller problemer, kan du kontakte audiografen.

Justere volum etter situasjon

Moderne høreapparater velger automatisk passende volum når de slås på. Det er ikke nødvendig med andre justeringer. Hvis du justerer volumet manuelt, er det viktig at det ikke stilles for høyt. Det hjelper sjelden på forståelsen. Ikke forsøk å forstå noen som snakker lavt fra lang avstand. Det klarer ikke et friskt øre heller.

Høreapparatet – en del av livet

Akkurat som briller eller kontaktlinser, kan et høreapparat føles rart i begynnelsen. Men etter en kort periode med justeringer vil dette endre seg. Gi deg selv tid til å bli vant til det. Men dersom du opplever problemer eller smerter, bør du kontakte audiografen.

Å være en aktiv deltaker i diskusjoner


Selv personer uten hørselstap synes det kan være vanskelig å følge med på diskusjoner, spesielt hvis flere snakker samtidig. Flytt deg nærmere den personen du ønsker å høre og fokuser på ham eller henne. Etter hvert som du får erfaring med høreapparatet, vil disse situasjonene bli enklere og du vil føle deg tryggere. Ekstra lytteenheter kan også være nyttige i slike situasjoner. Du kan finne ut mer hos og diskutere dette med audiografen. De kan også gi deg mer informasjon om hvilke ekstra enheter som passer best til dine behov

Les mer om Roger-teknologi

Offentlige steder

Teatre, religiøse bygninger, konferansesaler og lignende steder kan by på en akustisk utfordring for høreapparatbrukere. Ideelt bør du finne deg et sete i den delen der akustikken er best. Det er vanligvis foran og i midten av rommet. Ikke sitt for nære den som snakker, men nære nok til å se ansiktet hans/hennes. Noen offentlige steder har eget teknisk utstyr for å gjøre det enklere å høre og forstå. Bare spør når du kommer dit.

Følge TV- og radioprogrammer

Noen ganger er det ikke mulig å forstå hvert eneste ord. I slike tilfeller bør du forsøke å konsentrere deg om det samlede innholdet. I slike tilfeller kan også egnet ekstra lytteutstyr være nyttig

Bruke høreapparatet sammen med telefonen

Som høreapparatbruker har du mange muligheter til å forbedre hørsel og forståelse i forbindelse med telefonsamtaler. Audiografen kan gi deg råd om hvilken løsning som er best for deg.

Les mer om DECT-telefon eller EasyCall

To ører hører bedre enn ett

Dersom man har bilateralt hørselstap, får man tilpasset et høreapparat til hvert øre. Det vil gi deg som høreapparatbruker et helt nytt nivå på høringen. Det er en grunn til at mennesker har to ører, og det gir mening å bruke to høreapparater dersom du har hørselstap på begge ørene.

Les mer om ensidig hørselstap