Det er enklere enn du tror å lære å bruke de nye høreapparatene

Nyttige tips og råd

Tilvenning til høreapparatet

Erfaringene du gjør deg den første tiden du bruker høreapparatene er viktige. Det vil hjelpe audiografen å finjustere apparatene for ditt bruk. Her har vi samlet tips og råd til deg, slik at du kan dra full nytte av høreapparatet ditt. Slik vil du også kunne benytte deg av alle mulighetene
moderne hørselsløsning kan tilby.

Les mer >

Lær opp hørselen

Det er aldri enkelt å begynne med noe nytt. Under justeringsperioden kan det være slitsomt med alle de nye lydene du hører. Bruk tid til å venne deg til høreapparatet. En positiv innstilling og besluttsomhet til å høre og forstå bedre er svært viktig for fremgangen.

Les mer >

Vedlikehold av høreapparatet

Generelle råd. Det er viktig å behandle høreapparatet forsiktig. Det vil gjøre at det fungerer som det skal i mange år, og begrense potensielle problemer ved daglig bruk. Høreapparatet er kanskje robust, men det tåler ikke feil bruk. Her følger noen nyttige tips om pleie.

Les mer >