Det er enklere enn du tror å lære å bruke de nye høreapparatene

Nyttige tips og råd

Tilvenning til høreapparatet

Dine første erfaringer er viktige for vellykket justering av høreapparatet. Vi har samlet noen tips og råd til deg, slik at du kan ha full nytte av høreapparatet. Benytt alle de mulighetene som en moderne hørselsløsning kan tilby!

Les mer >

Lær opp hørselen

Det er aldri enkelt å begynne med noe nytt. Under justeringsperioden kan det være slitsomt med alle de nye lydene du hører. Bruk tid til å venne deg til høreapparatet. En positiv innstilling og besluttsomhet til å høre og forstå bedre er svært viktig for fremgangen.

Les mer >

Vedlikehold av høreapparatet

Generelle råd. Det er viktig å behandle høreapparatet forsiktig. Det vil gjøre at det fungerer som det skal i mange år, og begrense potensielle problemer ved daglig bruk. Høreapparatet er kanskje robust, men det tåler ikke feil bruk. Her følger noen nyttige tips om pleie.

Les mer >