Garanti for Phonak-høreapparater

Hvor lang er garantiperioden og hvor lenge utføres det servicearbeid på Phonak-høreapparatene?

Lokal garanti

Vennligst spør audiografen om betingelsene for lokal garanti ved mottak/kjøp av dine høreapparater.

Internasjonal garanti

Phonak tilbyr en ett års begrenset internasjonal garanti som er gyldig fra og med kjøpsdato. Denne begrensede garantien dekker produksjonsfeil og feil på materiell på selve høreapparatet, men ikke feil på tilbehør som batterier, slanger, ørepropper og eksterne mottakere. Midlene under den internasjonale garantien er begrenset til gratis reparasjon av høreapparatet. Garantien er bare gyldig ved fremlegging av garantikort eller kvittering. Den internasjonale garantien påvirker ikke juridiske rettigheter du har under den lokale garantien eller i henhold til nasjonal lovgivning som regulerer salg av forbruksvarer.

Garantibegrensning

Garantien dekker ikke skader som følge av feil bruk eller vedlikehold, eksponering for kjemikalier, nedsenking i vann eller unødig belastning. Garantien gjelder ikke skader forårsaket av tredjeparter eller uautoriserte servicesentre. Garantien gjelder ikke service som er utført av en audiograf på hans/hennes kontor.

Finn en Phonak hørselsspesialist i nærheten

Finn en spesialist i nærheten

Ta neste steg og bli evaluert av en ØNH-spesialist

Finn en spesialist