Phonak Virto™ Marvel

FAQ's

Hva er batterilevetiden for Virto M-312?

Batterilevetiden avhenger av hvor ofte og hvor lenge høreapparatene brukes til å streame medier, samt graden av hørselstap. I gjennomsnitt oppnås 60 timers bruk fra ett batteri i størrelse 312. Beregningen er basert på 16 timer med daglig bruk med åtte timers bruk av AutoSense OS™ 3.0, fire timer med Bluetooth-streaming og fire timers bruk av TV Connector. Uten trådløs streaming vil brukeren få 83 timers batterilevetid fra ett batteri i størrelse 312 (ca. én uke basert på en gjennomsnittlig brukstid på 12 timer daglig).

Hvordan skal jeg rengjøre Virto Marvel-høreapparatene?

Rengjør høreapparatene ved å ta dem ut av øret og tørke dem med en ren, tørr klut eller C&C-serviett. Åpne batteridekselet, vend høreapparatet opp ned slik at batteriskuffen vender ned, og bruk en liten børste med myk bust til å rengjøre trykknappen, mikrofonportene og batteriskuffen for støv og smuss. Når høreapparatet ikke er i bruk, bør du holde batteridekselet åpent for at det skal komme luft gjennom de interne kretsene og bevare batterilevetid. Hvis du har voksfilter, skal dette skiftes ut regelmessig, for å sikre at det kan komme lyd ut av høreapparatet. Høreapparatene kan oppbevares i et etui eller et spesiallaget tørkesett over natten.

Er Virto Marvel-høreapparater vanntette?

Virto M-Titanium og Virto M-10 er klassifisert som IP68, men Virto Marvel-høreapparater er ikke vanntette og skal tas av før du dusjer, bader, svømmer eller utfører andre aktiviteter som vil utsette høreapparatene for vann eller omfattende fuktighet.

Er Virto Marvel oppladbar?

Nei, alle Virto Marvel-modeller bruker sink-luft-batterier.

Har Virto Marvel et telespolealternativ til bruk i et rom med teleslynge?

Telespoler er tilgjengelige i alle Virto Marvel-modeller unntatt Virto M-312 trådløs.

Høreapparatet mitt virker ikke. Hva skal jeg gjøre?

Hvis Virto M ikke virker, bør du først ta ut batteriet og sette inn et nytt. Husk å vente minst tre minutter etter at du har tatt av klistremerket, før du setter det nye batteriet inn i høreapparatet. Deretter bytter du voksfilter. Hvis høreapparatet fremdeles ikke virker etter dette trinnet, bør du kontakte audiografen for å få hjelp til feilsøking.

Hvordan kan jeg svare på anrop med trykknappen på Virto M-312?

Trykk raskt på trykknappen på ett av høreapparatene for å svare på et anrop. Trykk på og hold inne trykknappen i minst to sekunder for å avvise et anrop. Du kan gjøre dette med trykknappen på hvilket som helst av høreapparatene dine.

Hvor er Bluetooth-antennen på Virto M-312?

Bluetooth-antennen i Virto M-312 trådløs modell ligger inni selve høreapparatet.

Er det trygt å ha en Bluetooth-antenne i øret?

Mengden radiofrekvensenergi som kroppen utsettes for, er så lav at det ikke er noen forutsett risiko.

Må jeg sammenkoble en mobiltelefon med høreapparatene?

Sammenkobling av Virto M-312 med en telefon eller annen Bluetooth-aktivert enhet er bare nødvendig for å ringe, streame medier og gjøre justeringer ved å bruke myPhonak-appen. 

Hvordan aktiveres Bluetooth-sammenkoblingsmodus i Virto Marvel M-312?

Hvis du vil aktivere Bluetooth-sammenkoblingsmodus i Virto M-312, åpner du og lukker deretter batteridekselet. Sammenkoblingsmodus vil være aktiv i tre minutter.

Har Virto M-312 flymodus?

Ja, gjør følgende for å aktivere flymodus: åpne batteridekselet til høreapparatet, hold deretter trykknappen inne i syv sekunder mens du lukker batteridekselet. Mens du er i flymodus, fungerer høreapparatet normalt, men vil ikke kunne koble til eller streame fra en sammenkoblet Bluetooth-enhet. Flymodus deaktiveres ved å åpne og lukke batteridekslet. 

Hvilke Phonak-apper er kompatible med Virto M-312?

Virto Marvel er kompatibel med myPhonak-appen og kan brukes til å streame fra tusenvis av andre apper fra tredjeparter.

Hvor langt kan høreapparatene mine være fra Roger-mikrofonen?

Streamingavstanden vil avhenge av flere faktorer, blant annet hvor dypt i øret Virto M-312 sitter, hvilken Roger-mikrofon som brukes, og miljøet som Roger brukes i. Roger vil alltid gi større streamingavstand innendørs, fordi signalet reflekteres av veggene.

Jeg har allerede en Roger-mikrofon. Kan jeg bruke den med min nye Virto M-312?

Ja, Virto M-312 er kompatibel med alle eksisterende Roger-mikrofoner. Dette kan kreve installasjon av tilleggsprogramvare i høreapparatene. Spør din audiograf hvis du ønsker hjelp til dette.

 

Phonak Virto™ M-Titanium

Ofte stilte spørsmål

Er Virto M-Titanium-høreapparater vanntette?

Virto M-Titanium er klassifisert som IP68, men høreapparatene er ikke vanntette og skal tas ut før du dusjer, bader, svømmer eller utfører andre aktiviteter som vil utsette høreapparatene for vann eller omfattende fukt.

Hvordan skal jeg rengjøre Virto M-Titanium-høreapparatene?

Rengjør høreapparatene ved å ta dem ut av øret og tørke dem med en ren, tørr klut eller C&C-serviett. Bruk en liten børste med myk bust til å rengjøre trykknappen, mikrofonportene og batteriskuffen for støv og smuss. Når høreapparatet ikke er i bruk, bør du holde batteridekselet åpent for at det skal komme luft gjennom de interne kretsene og bevare batterilevetid. Hvis du har voksfilter, skal dette skiftes regelmessig, for å sikre at det kan komme lyd ut av høreapparatet. Høreapparatene kan oppbevares i et etui eller et spesiallaget tørkesett over natten.

Er Virto M-Titanium oppladbar?

Nei, Virto M-Titanium bruker utskiftbare sink-luft-batterier.

Kan jeg bruke en Roger™-mikrofon med Virto M-Titanium?

Noen Virto M-Titanium-modeller er kompatible med Roger-mikrofoner ved hjelp av en ekstern mottaker. Spør audiografen hvis du ønsker mer informasjon. 

Kan jeg justere Virto M-Titanium-høreapparater ved hjelp av myPhonak-appen?

Nei, Virto M-Titanium er ikke Bluetooth-kompatibel og kan ikke brukes med myPhonak-appen.

Har Virto M-Titanium Bluetooth-streaming?

Nei, Virto M-Titanium har ikke Bluetooth-streaming.