Garanti

Hvor lang er garantiperioden og hvor lenge utføres det servicearbeid på Phonak-høreapparatene?

Lokal garanti
Spør høreapparatspesialisten, der du fikk høreapparatene, om betingelsene i den lokale garantien.

Internasjonal garanti
Phonak tilbyr en ett års begrenset internasjonal garanti som er gyldig fra kjøpsdato. Denne begrensede garantien dekker produksjonsfeil og feil på materiell på selve høreapparatet, men ikke feil på tilbehør som batterier, slanger, ørepropper og eksterne mottakere. Midlene under den internasjonale garantien er begrenset til gratis reparasjon av høreapparatet. Garantien er bare gyldig ved fremlegging av garantikort eller kvittering. Den internasjonale garantien påvirker ikke juridiske rettigheter du har under den lokale garantien eller i henhold til nasjonal lovgivning som regulerer salg av forbruksvarer.

Garantibegrensning
Denne garantien dekker ikke skader som følge av feil bruk eller vedlikehold, eksponering for kjemikalier eller unødig belastning. Garantien gjelder ikke skader forårsaket av tredjeparter eller uautoriserte servicesentre. Garantien gjelder ikke service som er utført av en høreapparatspesialist på hans/hennes kontor.