Daglig bruk av høreapparater

FAQ´s

Hva gjør jeg når høreapparatene høres svakere ut enn vanlig / ingen lyd?

Først kontrollerer du om volumkontrollen fungerer, og om det er mulig å skru opp volumet. Dette gjør du ved å holde høreapparatet i hånden og lukke den. Høreapparatet skal nå lage en plystrelyd. Kontroller om det er ørevoks eller fuktighet på slangen eller øreproppen. Rengjør om nødvendig.

Kontroller at batteriet er satt inn riktig. Hvis du ikke opplever noen forbedring, bytter du batteriet. Hvis problemet vedvarer, kan du ta kontakt med med oss eller din audiograf.

Hva gjør jeg dersom batteriet lades ut for raskt?

Sett inn et nytt batteri, og merk deg hvor lenge det varer. Så kontakter du audiografen med informasjonen for å få hjelp og råd. Dersom du har et oppladbart høreapparat, lad høreapparatet til 100% batteri, og merk deg hvor lenge det varer. Har du to høreapparater kan du sammenligne batteriprosenten på begge høreapparatene for å se om det ene går tom for strøm betydelig raskere enn det andre.

Hvor lenge kan jeg oppbevare batteriene? Blir de utladet på et tidspunkt?

Dagens høreapparatbatterier fungerer på grunnlag av sink og oksygen. Det er derfor du alltid finner et farget klistremerke på den ene siden av høreapparatbatteriet. Dette klistremerket holder batteriet så godt som lufttett. Så fort du fjernet dette klistremerket aktiveres sink/luft-batteriet ved å trekke oksygen gjennom små hull. Derfor skal du aldri fjerne klistremerket før du skal bruke batteriet. Det anbefales at du fjerner klistremerket fra batteriet, og venter omtrent 2 minutter før du setter inn batteriet.

Hva gjør jeg hvis jeg hører sprake- eller summelyder?

Kontroller om det er ørevoks eller fuktighet på
slangen, øreproppen eller i filteret. Hvis du kan bytte slangen selv,kontroller slangen for skader (fargeendringer, herding eller sprekker), og
skift ut om nødvendig. Dersom du ikke kan bytte slangen selv, kontakt din audiograf eller ta kontakt med oss på norge@phonak.no.

Hva gjør jeg hvis høreapparatet lager plystrelyder?

Kontroller at øreproppen sitter riktig og godt. Hvis øreproppen sitter godt, bør du ta kontakt med din audiograf, da dette kan være veldig spesifikke løsninger.

Hva gjør jeg hvis jeg opplever smerte eller betennelse i ørene?

Ta ut høreapparatet og kontakt audiografen. Kontakt lege hvis problemet vedvarer.