Høreapparatbatterier

FAQ´s

Hvorfor har Zinc Air høreapparatbatterier en flik?

Zinc Air høreapparatbatterier bruker luft som en energikilde, og fliken forsegler lufthullene på batteriet. Når denne fliken fjernes, tar det omtrent to minutter før høreapparatbatteriet er aktivert/ladet.
Da kan batteriskuffen lukkes. Hvis ikke, kan batteriet i verste fall bli skadet, og vil ikke få tilbake det normale spenningsnivået som trengs.
Husk at du ikke må fjerne fliken før høreapparatbatteriet skal brukes. Levetiden til batteriet forlenges ikke ved å sette på fliken igjen.

 

Hvor lang holdbarhet har Zinc Air-batteriet?

Våre batterier har en minimum holdbarhet på to år. Dette kan imidlertid ikke garanteres dersom batteriene har blitt oppbevart feil.

Hvordan bør høreapparatbatterier oppbevares?

Optimal oppbevaringstemperatur for høreapparatbatterier er mellom 10 og 25 °C. Varme kan forkorte holdbarheten, og fuktige omgivelser er ikke egnet for oppbevaring. Unngå å oppbevare høreapparatbatterier i kjøleskapet.
Kontakt med metallgjenstander, slik som nøkler eller mynter, kan føre til at høreapparatbatteriet kortslutter. Det anbefales derfor å unngå å oppbevare løse batterier i vesker og lommebøker.

 

Hva gjør jeg hvis noen svelger et batteri?

Høreapparatbatterier, enten de er brukte eller nye, må oppbevares utilgjengelig for små barn og kjæledyr for å forhindre at de svelger et batteri. Kontakt lege umiddelbart hvis noen svelger et batteri.

Hvilke størrelser kommer høreapparatbatterier i?

Standardstørrelsene til høreapparatbatteriene er 10, 13, 312 og 675. De er fargekodet for enkel identifisering:

 • størrelse 10: gul
 • størrelse 312: brun
 • størrelse 13: oransje
 • størrelse 675: blå

Hvordan får høreapparatbatteriet best mulig ytelse?

Sørg for å beskytte lufthullene på høreapparatbatteriet mot fuktighet. Hvis du slår av høreapparatet når det ikke er i bruk, vil det også forlenge levetiden til batteriet. Tørk batteriet dersom det blir vått på grunn av svette eller annet.

Hvor lang er driftstiden til et høreapparatbatteri?

Driftstiden til et høreapparatbatteri er avhengig av hvor mange timer det blir brukt hver dag, forsterkningen og type/funksjoner til høreapparatet som blir brukt. Streaming har en direkte påvirkning på driftstiden til et batteri på grunn av den sterke strømmen som høreapparatet trekker i denne modusen. Siden streamingmodus aktiveres automatisk, varierer driftstiden til batterier etter hvor ofte og hvor lenge streaming er aktivt i løpet av dagen.

Betyr flere lufthull lengre batterilevetid og større kraft?

En viktig faktor for lengre batterilevetid og større kraft er kvaliteten og utformingen av elektrodene. Antall og størrelse (diameter) til lufthullene har også en innvirkning på kraften til batteriet.

Hvordan kaster jeg et brukt høreapparatbatteri?

Zinc Air knappeceller er klassifisert som ufarlig avfall. Det anbefales imidlertid å ta med batteriene til vanlige lokale innsamlingssteder for batterier slik at de kan resirkuleres.

Hvorfor fungerer ikke høreapparatet selv om batteriet er nytt?

Det kan være flere årsaker til dette. Her er noen ting du kan kontrollere:

 • Det har ikke gått nok tid til at batteriet har blitt aktivert/"ladet" etter fjerning av fliken.
 • En bulket batterioverflate gir dårlig kontakt med batteriterminalen på høreapparatet.
 • Batteriet er dødt (selv om det er helt nytt). Dette skjer veldig sjelden. Men det kan skje når det ikke er aktivert på riktig måte. Oppsamlet smuss på batteriterminalen til høreapparatet gir dårlig kontakt.
 • Batteriet passer ikke inn i batteriskuffen på høreapparatet (noen batteriskuffer er designet med et mindre hulrom der batteriets negative pol plasseres).

Hvis høreapparatet ikke fungerer skikkelig etter at et nytt batteri er satt inn, vent to minutter etter at du har fjernet fliken før bruk. Hvis det ikke hjelper, tar du med høreapparatet til audiografen for videre feilsøking.

Når kan et høreapparatbatteri utvide seg og lekke?

Hvis det utladede batteriet blir stående i høreapparat etter endt levetid, kan fuktighet påvirke kjemien i batteriet og føre til at det sveller, spesielt i ekstreme værforhold, som for eksempel i tropiske miljøer. Fjern batteriet fra høreapparatet når det slutter å virke.

Hvorfor varer høreapparatbatteriet plutselig kortere tid?

Statistikk viser at årsakene til kort levetid i de fleste tilfeller ikke nødvendigvis er produksjonsfeil, men i stedet:

 • Miljøpåvirkning (f.eks. luftfuktighet, temperatur).
 • Personlige hørselsvaner har endret seg (lengre bruk per dag, høyere støynivå, nye funksjoner på høreapparatet blir brukt).
 • Høreapparatet var i bruk lengre enn vanlig (f.eks. en kveld i teateret).
 • Høreapparatet er nytt, eller type eller merke høreapparat er endret.
 • Det nye høreapparatet har ekstra funksjoner som krever mer energi.

Feil bruk kan også redusere driftstiden til høreapparatbatteriet, f.eks.:

 • Batterifliken er fjernet og aktiveringsperioden er for kort. Den må gå to minutter eller mer før det settes inn i høreapparatet.
 • Høreapparatet blir ikke slått av om natten eller over en lang periode uten bruk.
 • Batteriet mister kapasitet på grunn av kortslutning når det behandles feil (f.eks. gjennom kontakt med metallgjenstander).
 • Batteriet oppbevares i høye temperaturer (f.eks. i en bil som står parkert i solen).