FAQ´s

Ofte stilte spørsmål

Andre

Finnes det trådløst tilbehør til Phonak-høreapparater?

Phonak har utviklet et bredt utvalg av trådløst tilbehør for å gi deg best mulig bruk og diskré regulering av hørselsapparatet. Dette omfatter for eksempel fjernkontroller, trådløse tilkoblingsmoduler til TV og datamaskin og mye mer. Programmer og tilbehør som gjør at du kan ringe på en enkel og mer behagelig måte, inngår også i sortimentet.

Spør audiografen dersom du ønsker mer informasjon.

Hva er Roger trådløse kommunikasjonssystemer?

Roger system er trådløse kommunikasjonssystemer/hjelpemidler som består av trådløse Roger-mikrofoner og mottakere. Mikrofonene plasseres i nærheten av lydkilden (f.eks TV, samtalepartnere eller foreleser). Tale overføres da klart og direkte til høreapparatene.

Phonak er ledende innen trådløs kommunikasjon. For å få fullt utbytte av fordelene Roger gir, rådfør deg med audiografen din eller hørselskontakten i din kommune. 

Dersom du alledere har ett eller flere trådløse Roger produkter, men ønsker mer informasjon om hvordan du kan bruke systemet, anbefaler vi å lese den relevante bruksanvisningen for ditt/dine Roger produkt(er) eller spørre audiografen/hørselskontakten. 

Hvor lang er garantiperioden og hvor lenge utføres det servicearbeid på Phonak-høreapparatene?

Lokal garanti
Spør audiografen, der du fikk høreapparatene, om betingelsene i den lokale garantien.

Internasjonal garanti
Phonak tilbyr en ett års begrenset internasjonal garanti som er gyldig fra kjøpsdato. Denne begrensede garantien dekker produksjonsfeil og feil på materiell på selve høreapparatet, men ikke feil på tilbehør som batterier, slanger, ørepropper og eksterne mottakere. Midlene under den internasjonale garantien er begrenset til gratis reparasjon av høreapparatet. Garantien er bare gyldig ved fremlegging av garantikort eller kvittering. Den internasjonale garantien påvirker ikke juridiske rettigheter du har under den lokale garantien eller i henhold til nasjonal lovgivning som regulerer salg av forbruksvarer.

Garantibegrensning
Denne garantien dekker ikke skader som følge av feil bruk eller vedlikehold, eksponering for kjemikalier eller unødig belastning. Garantien gjelder ikke skader forårsaket av tredjeparter eller uautoriserte servicesentre. Garantien gjelder ikke service som er utført av en audiograf på hans/hennes kontor.